Vorige persberichten

Gezinsbond lanceert 'kindnorm'

PERSBERICHT 19 november 2009

De kindnorm: brengt de leefkwaliteit van kinderen in beeld... en in beleid

Op deze 20ste verjaardag van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind roept de Gezinsbond de overheid op om de leefkwaliteit vanuit een kinderperspectief te meten, en te verbeteren. We pleiten voor het invoeren van een kindnorm om het recht op een gezond lichaam en veilige leefomgeving voor alle kinderen waar te maken. In het IVRK wordt dit recht op een gezonde leefomgeving niet expliciet vernoemd, al hebben alle kinderen recht op gezondheid (artikel 24). In het internationale actieplan ’een wereld geschikt voor kinderen’ gaf de VN in 2002 meer eenduidigheid. Alle betrokken landen engageerden zich om via nationale actieplannen de planeet te beschermen voor kinderen. Dit instrument is echter niet bindend, het beleid kan er niet op afgerekend worden. Daarom pleit de Gezinsbond ervoor de ecologische kinderrechten als nieuwe dimensie aan het kinderrechtenverdrag toe te voegen. Onze kinderen mogen misschien niet klagen over ‘welvaart’, toch lezen we dagelijks ronduit alarmerende berichten over de impact van onze weinig zorgzame samenleving op de leefkwaliteit van kinderen. Enkele voorbeelden.

 

13,9 % van de Belgische kinderen is astmatisch

Diverse vervuilingen hebben een grote impact op de ontwikkeling van kinderen. Zowel binnen als buiten ademen onze kinderen noodgedwongen slechte lucht in, en er wordt te weinig ondernomen om daar iets aan te doen. Zo blijft de lucht in België de Europese normen voor stikstofoxiden met 43 % overschrijden.

 

13,2 % van de kinderen tot 12 jaar lijdt aan overgewicht 

Overgewicht en obesitas zorgen voor ernstige gezondheidsrisico’s bij kinderen zowel tijdens hun kinderjaren als in hun latere leven: hart- en vaatziekten, diabetes ... Toch is het niet fair om de verantwoordelijkheid voor gezonde voeding alleen bij de kinderen en hun ouders te leggen. Producten die in de winkelrekken liggen zouden geen gezondheidsrisico’s mogen inhouden voor de kinderen die ze consumeren. De hoeveelheid suikers, vetten en zout, maar ook andere schadelijke stoffen moeten afgestemd worden op wat kinderen lichamelijk aankunnen.

 

646 minderjarige verkeersslachtoffers per 30 dagen

Verkeersongevallen blijven teveel kinderlevens eisen. De harde cijfers van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid tonen genoeg aan dat de lat qua verkeersveiligheid voor kinderen moet verhogen, met prioritaire aandacht voor fietsers en voetgangers. Recent onderzoek toont aan dat de verkeersperceptie van kinderen tussen 6 en 12 jaar hun veiligheid in het verkeer beïnvloedt. Naast sensibilisering en vorming voor kinderen en hun ouders moet de weginfrastructuur meer op maat van kinderen gebracht worden.

 

Tot 22 maand wachten voor diagnostiek bij leerproblemen

Hoogbegaafden, kinderen met leer- of ontwikkelingsproblemen en leerlingen uit sociaal-economisch zwakkere thuismilieus hebben het vaak moeilijk in ons onderwijssysteem. Vandaag is er niet altijd voldoende omkadering voor wie extra ondersteuning nodig heeft. Wachtlijsten voor diagnostiek, maar ook voor behandelingen zoals logopedie of gedragstherapie worden langer. Grip becijferde dat ouders gemiddeld 10.296 euro per jaar zelf investeren om hun kind een goede omkadering te bieden. Kinderen die extra hulp nodig hebben zouden niet zo lang moeten wachten, en het zou niet van de middelen van hun ouders mogen afhangen of ze die ondersteuning krijgen.

 

Een op vijf Belgische kinderen leeft in armoede

Ruim 19 % van de Belgische kinderen tot 17 jaar leeft in armoede. Het armoederisico is groter bij eenoudergezinnen en naarmate er meer kinderen in het gezin zijn. De huisvesting is veelal slecht, er zijn zwaktes in de ontwikkeling, inzake gezondheid en er is bij 1 op 5 ook een schoolse achterstand. Armoede beknot ondubbelzinnig de toekomstperspectieven van kinderen. Met het internationaal jaar van de bestrijding van de armoede voor de deur, roept de Gezinsbond op om prioritair de kinderarmoede terug te dringen.

 

Wij kunnen als samenleving onmogelijk aanvaarden dat zoveel kinderen slachtoffer worden van ons onzorgvuldig omgaan met ons leefmilieu en ons menselijk kapitaal.

 

De invoering van ecologische kinderrechten en het ontwikkelen van een kindnorm zijn een must! Naast het samenbrengen van diverse expertises is er een doortastend beleid nodig, bijvoorbeeld inzake kindvriendelijker productnormen. Ecologische kinderrechten gaan niet enkel over bescherming, maar ook over voorzieningen en betrokkenheid van kinderen en jongeren zelf. In ’Dat denken wij ervan!’, het kinderrechtenrapport geschreven door jongeren zelf, klinkt duidelijk de roep naar een meer milieuvriendelijk beleid, én de vraag van jongeren om hierbij betrokken te worden.  

 

Kinderen hebben recht op een goede leefkwaliteit.

Maak er werk van!