Vorige persberichten

Dilsen-Stokkem ondertekent Charter gezinsvriendelijke onderneming

Persbericht 19 mei 2010

Op vrijdag 21 mei ondertekent de stad Dilsen-Stokkem als eerste openbaar bestuur in Vlaanderen het Charter voor een gezinsvriendelijke onderneming van de Gezinsbond.

De Gezinsbond heeft dit Charter in het leven geroepen om bedrijven, organisaties of overheidsinstellingen aan te sporen een gezinsvriendelijk personeelsbeleid te voeren. Het Charter is gebaseerd op waarden en principes die de kern uitmaken van een gezinsvriendelijk personeelsbeleid.
De Gezinsbond en de werkgevers die dit Charter onderschrijven, zijn ervan overtuigd dat een gezinsvriendelijk klimaat op de werkvloer een win-win situatie is voor zowel de werkgever als de werknemer. Werknemers die tevreden zijn, zijn immers gemotiveerder.

Een gezinsvriendelijk klimaat wordt niet zozeer door extra regels opgelegd, maar ontstaat door overleg op de werkvloer.

“De noden van een gezin zijn niet overal en altijd dezelfde; zoals ook niet elke werksituatie zich leent voor dezelfde gezinsvriendelijke maatregelen. Op de werkvloer in dialoog bekijken wat gewenst is en wat binnen de mogelijkheden ligt, is de sleutel tot een gezinsvriendelijk werkklimaat.“, zegt Anne-Mie Drieskens, Gezinspolitiek Secretaris van de Gezinsbond.
In het arbeidsreglement plaatsen gezinsvriendelijke werkgevers een waaier van gezinsvriendelijke maatregelen voor het personeel, zoals teleworking, keuze voor deeltijdse arbeid, voorrang van verlof voor ouders van schoolgaande kinderen tijdens de schoolvakanties, een flexibeler uurrooster, mogelijkheid om overuren op te nemen in tijd in plaats van in geld…
Werkgevers die het Charter ondertekenen, verklaren respect te hebben voor de mens achter de werknemer, als lid van een gezin of familie, ongeacht zijn of haar functie in de onderneming. 
Tot nu toe ondertekenden enkel privébedrijven en -organisaties het Charter. De Gezinsbond is daarom extra tevreden dat nu ook de lokale overheden zich herkennen als gezinsvriendelijke werkgevers. Het initiatief van Dilsen-Stokkem heeft dan ook de interesse gewekt van de VVSG. 
Om door de Gezinsbond erkend te worden als een gezinsvriendelijk gemeentebestuur of lokale overheid, is het nodig dat de burgemeester en/of gemeentesecretaris enerzijds én de personeelsvertegenwoordigers het Charter ondertekenen. Op deze manier engageren zij zich om de waarden en principes van het Charter te onderschrijven en toe te passen. 
Lydia Peeters, burgemeester van Dilsen-Stokkem: “De lokale afdeling van de Gezinsbond hier in Dilsen-Stokkem vroeg ons het Charter van de Gezinsbond te ondertekenen. Toen wij het Charter onder ogen kregen, herkenden wij ons heel goed in de waarden en principes die de Gezinsbond daarin naar voren schuift. Wij waren dus meteen bereid om die verklaring te ondertekenen.

Waar een gezinsvriendelijke onderneming aan voldoet, kunt u nalezen op www.gezinsbond.be/charter.

Praktisch:

De plechtige ondertekening van het Charter gaat door op vrijdag 21 mei in het stadhuis van Dilsen-Stokkem, Europalaan 25. De plechtigheid start om 10.30 uur. Er zal gelegenheid zijn tot het stellen van vragen.