In het vizier

19 november 2010

Een wereld op maat van kinderen

Een wereld op maat van kinderen

Op 20 november, Dag van de Rechten van het Kind, worden we aangespoord om onze samenleving door kinderogen te bekijken. Al snel stellen we dan vast dat we het vaak niet nauw nemen met hun rechten. Zo vinden we allen het recht op goede huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg fundamenteel. Toch leven ook in ons welvarend land veel kinderen in armoede en missen zij een goede woning, basisgezondheidszorg en goed onderwijs.

De bestrijding van kinderarmoede blijft ook na 2010 voor de Gezinsbond een belangrijk actiepunt! Tijdens het Belgisch Voorzitterschap van Europa werden onze voorstellen mee opgenomen in de oproep voor een EU-aanbeveling over kinderarmoede en kinderwelzijn. Maar voorstellen op papier zullen niet volstaan. Er is meer nodig om kinderen te geven waar ze recht op hebben. Onze samenleving moet inzien dat het veiliger en gezonder maken van de leefomgeving voor kinderen een noodzaak is. Dat gebeurt vandaag te weinig. Hun noden, hun mogelijkheden, hun ervaringen en hun welzijn moeten het uitgangspunt worden in ons beleidsdenken.

Komen mijn kinderen veilig thuis?
We kunnen er niet omheen. Ons veranderend leefpatroon heeft een belangrijke invloed op onze leefomgeving, onze gezondheid enzovoort, ook op die van onze kinderen! Bij milieuvervuiling of in het verkeer zijn kinderen immers vaak het eerste slachtoffer. Zij worden sneller ziek door vervuiling en lopen als kleine, zwakke weggebruiker meer risico op een ongeval. Er is meer wetenschappelijk onderzoek nodig naar de gezondheidsrisico’s van bepaalde stoffen op kinderen. Stoffen waarvan de schadelijkheid voor kinderen is aangetoond, moeten verboden worden voor consumptie. Zolang we de impact op kinderen niet kennen, moet het voorzorgsprincipe ten volle gelden. Onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek moet ook de dagelijkse aanbevolen hoeveelheden vet, suiker, zout, en additieven voor een kind per leeftijdscategorie vaststellen. Zo kan voeding op deze bevindingen worden afgestemd. Ook voor het verkeer zoeken we naar een kindnormering. Kunnen we als beschaafd land dulden dat er elke dag een kind slachtoffer wordt van een te vermijden verkeersongeval?
De grote verkeersonveiligheid is een schending van het recht op leven, overleven en ontwikkeling van ieder kind. De drijvende kracht achter elk ruimtelijk bouwplan lijkt wel het ’gelukkig maken van de auto’ te zijn. De inrichting van straten én de snelheid van het verkeer moeten op maat van het kind aangepast worden.

Op weg naar een kindnorm
Het is de hoogste tijd om onze spelregels grondig te herzien. De Gezinsbond spoort experten, beleidsmakers en stakeholders aan om mee te zoeken naar de concrete invulling van een kindnorm. Daarbij focussen we in de eerste plaats op voeding, verkeer, milieu en ruimte. Op deze levensbelangrijke terreinen mogen niet langer alleen de noden van volwassenen als uitgangspunt genomen worden. We rekenen op alle (bestuurs)leden om deze kindnorm mee inhoud te geven en elk in zijn omgeving voorstellen te doen om de leefkwaliteit voor kinderen te verbeteren. Samen. Want ’Als je snel wilt gaan, ga dan alleen. Als je ver wilt gaan, ga dan samen!’ (Oud Afrikaans spreekwoord)

Annemie Drieskens - Gezinspolitiek secretaris