Gezinspolitiek nieuws

Nummer 9 - 26 november 2010

Conclusies studiedag "Op weg naar een kindnorm"

Deze week organiseerde de Gezinsbond de studiedag 'Op weg naar een kindnorm'. Met deze studiedag wil de Gezinsbond beleidsmakers een geweten schoppen. Heel wat normering en regulering in ons land houdt vandaag immers geen rekening met wat kinderen maximaal aankunnen of minimaal nodig hebben. Nochtans zijn zij ook volwaardige burgers, consumenten, medegebruikers van de openbare ruimte. Kinderen hebben recht op een beleid dat afgestemd is op hun gezondheid en ontwikkeling. Daarom vragen de Gezinsbond, wetenschappers en drukkingsgroepen vandaag om een engagement tot invoering van een kindnorm. Ook bij degenen die gebruiksgoederen en beleid ontwikkelen is de wil aanwezig om hierover na te denken, zo bewijst de aanwezigheid van verschillende voedselproducenten en van talrijke beleidsmakers op de studiedag.

Lees meer

 

Publicatie "Focus op kindnorm"
Uitdagingen voor een betere levenskwaliteit.

13,9 % van de Belgische kinderen is astmatisch, 18 % van de jongeren tussen 2 en 17 jaar lijden aan overgewicht, jaarlijks zijn er in Vlaanderen 3.000 minderjarigen slachtoffer van een verkeersongeval.

De Gezinsbond wil beleidsmakers bewuster maken van de risico's die kinderen vandaag lopen in het verkeer, door de vervuiling van hun leefomgeving, de schadelijke stoffen in hun voeding en het gebrek aan speelruimte.

Lees meer