Workshop Voeding

Kindnorm en voeding

Wanneer we de kindnorm voor voeding als een ideaal middel zien om het aantal kinderen en volwassenen met overgewicht of obesitas en de bijhorende gezondheidsrisico's te doen dalen, dan moeten we oppassen dat we een heel erg belangrijke factor niet uit het oog verliezen, namelijk de noodzaak om te bewegen. Voeding is slechts één, weliswaar belangrijk, element dat een invloed heeft. Met een kindnorm voor voeding willen we niet alles in regeltjes en wetten gieten. Vrijwillige afspraken, gentleman's agreements, een samenwerkingsovereenkomst, enz. zijn ook normerende instrumenten. Een kindnorm gaat niet enkel over verbieden, maar ook over positief aanbieden en gezonde keuzes ondersteunen. Zonder de individuele verantwoordelijkheid en de vrije keuze van de consument te negeren willen we wijzen op de ruimere maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een individuele consument kan het niet alleen, sociale steun en omgevingselementen spelen immers een belangrijke rol bij keuzes maken. Mensen moeten autonoom kiezen voor een gezonde en evenwichtige voeding, maar we kunnen met zijn allen, de voedingsindustrie, de distributiesector, de reclamewereld, het onderwijs, de sportclub..., die keuze in de juiste richting duwen.

Welke hindernissen en kansen zien we?

Het gebrek aan kennis over gezonde voeding bij de bevolking, het feit dat mensen het door hun erg drukke leven vaak niet meer weten en dat sensibilisering soms ook ongewenste neveneffecten genereert, zijn duidelijk hinderpalen. Ook onvoldoende inzicht in hoe mensen keuzes maken, zorgt ervoor dat we die keuzes niet kunnen beïnvloeden. Meer empirische studies hiernaar zouden ons op weg kunnen helpen. Het ontbreken van een ijkpunt is volgens sommigen ook een probleem en ze pleiten voor een voedselconsumptie peiling bij kinderen. Anderen zien het feit dat zwaarlijvigheid momenteel een groot probleem is als iets dat al bij de jeugd begint, als een kans en een goed startpunt om ogenblikkelijk bepaalde maatregelen te nemen. Een kindnorm kan ook de voedingsindustrie een aantal kansen bieden, op voorwaarde dat de overheid niet gaat over reguleren. Een kindnorm biedt de mogelijkheid om aan een positief imago te werken en bestaande initiatieven verder te zetten of uit te breiden. Wel dient er opgelet voor concurrentievervalsing en discriminatie t.o.v. de grote voedingsmultinationals, die niet gebonden zullen zijn door beslissingen van nationale overheden. Een andere belangrijke kans: de mogelijkheid tot participatie van kinderen en jongeren zelf. Wat verwachten zij van gezonde en evenwichtige voeding? Ten slotte wordt er ook op bestaande actieplannen van de Vlaamse overheid gewezen. Het Vlaams Actieplan voeding en beweging dat twee jaar geleden uitgewerkt werd, promoot gezonde voeding bij de verschillende leeftijdsgroepen, ook bij kinderen.

De weg naar een kindnorm is nog lang. Het is immers een complex proces waar heel wat verschillende inzichten, belangen, visies, doelstellingen en werkmethodes van heel wat verschillende stakeholders dienen samengebracht.

Besluit ideaalbeeld kindnorm voor voeding:

Een kindnorm voor voeding verzekert elk individu van een gezonde en evenwichtige voeding (zowel lichamelijk als geestelijk) en beoogt voeding die zo is samengesteld dat ze bij gebruik volgens de aanbevelingen van de actieve voedingsdriehoek bijdraagt tot de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen. De kindnorm creëert een omgeving die het kiezen voor een gezonde voeding faciliteert. Naast het individu is de ganse maatschappij, dus ook de voedingsindustrie, -distributie en de reclamewereld hiervoor verantwoordelijk. Ouders en alle personen die het kind opvoeden moeten door betrouwbare instanties gewapend worden om te komen tot een gezonde voedingskeuze en voedingspatroon.

Contact: Lieve Declerck ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )