"Kinderconcerten: beetje dimmen"

Brief aan minister Schauvliege betreffende geluid op muziekevenementen - een voorbeeld van de kindnorm in de praktijk

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, Joke Schauvliege, heeft een voorstel ingediend om een maximaal geluidsniveau op muziekevenementen in te voeren. Audiologen waarschuwen al jaren voor blijvende gehoorschade bij blootstelling aan luide muziek en dat geldt zeker voor kinderen en jongeren. Een herhaald geluidsniveau van 90 dB geeft kans op blijvende beschadiging. Dat geldt dus voor jongeren die vaak festivals bezoeken, naar concerten gaan, draagbare muziekspelers gebruiken en discotheken bezoeken, waarbij men blootgesteld wordt aan een constant geluid van 80-110 dB. Zonder perk te willen stellen aan deze activiteiten, vindt de Gezinsbond dat kinderen en jongeren beschermd moeten worden, want gehoorbeschadiging is onomkeerbaar en dus definitief. In de brief aan de minister vragen wij het volgende:

De voorgestelde normen maken geen onderscheid tussen volwassenen en kinderen terwijl de oren van kinderen veel gevoeliger zijn voor geluid. Kinderen gaan steeds meer naar optredens en juist ook naar optredens die zich specifiek op een steeds jonger doelpubliek (vanaf kleuterleeftijd) richten.

Om de jongsten onder ons te beschermen, is de Gezinsbond van mening dat voor een evenement met als doelpubliek kinderen onder de 12 jaar zoals:

  • Festivals/concerten/optredens;
  • Gezinsevenementen gericht op ouders met jonge kinderen;
  • Andere gelegenheden waar muziek wordt gebruikt, zoals toneel en filmvoorstellingen.

de Vlarem wetgeving een maximale geluidsnorm van 85 dB moet voorzien.

Een kind dat sporadisch deze activiteiten volgt, zal niet meteen hinder ondervinden. Kinderen die, vooral tijdens vakanties, wel herhaaldelijk één van deze activiteiten meemaken, hebben wel kans op een blijvende beschadiging. Ook tijdens de discussies binnen de Minaraad (Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen), waar de Gezinsbond als socio-culturele organisatie zitting heeft, hebben we voorgesteld specifieke aandacht te schenken aan deze zogenaamde kinderconcerten. Het advies van de Minaraad geeft dat als volgt weer: De Minaraad is van mening dat voor kinderen jonger dan 12 jaar de bescherming van het gehoor primeert op de muziekbeleving en dat voor een evenement met als doelpubliek kinderen onder de 12 jaar, zoals 1) festivals, concerten, optredens 2) gezinsevenementen gericht op ouders met jonge kinderen en 3) andere gelegenheden waar muziek wordt gebruikt, zoals toneel en filmvoorstellingen Vlarem een maximale geluidsnorm moet voorzien worden die is aangepast om gehoorschade bij dit specifieke doelpubliek te vermijden (Besluit tot aanpassing van Vlarem I en II wat betreft het maximaal geluidsniveau van muziek in inrichtingen, 29 september 2011).

Danielle van Kalmthout, attachee studiedienst