In het vizier

2 maart 2012

Vrijwilligers werken gratis, maar niet voor niets!

Vrijwilligers werken gratis, maar niet voor niets!

Een op de vijf Vlamingen doet vrijwilligerswerk. Zonder hen zou het sociaal weefsel verschrompelen en veel noodzakelijke taken zouden niet gedaan worden. Er mag dus best wat meer positieve aandacht naar vrijwilligerswerk gaan.
De Week van de vrijwilliger van 3 tot 11 maart is een mooie gelegenheid om vrijwilligers(werk) in de kijker te zetten.


Vrijwilligers doen van alles

In de zorgsector hebben beroepskrachten soms onvoldoende tijd voor zaken die nochtans erg belangrijk zijn. Vrijwilligers nemen dan onmisbare taken op die in het verlengde liggen van wat beroepskrachten doen. Maar vrijwilligerswerk kan zich ook afspelen op andere terreinen. Bij de Gezinsbond zijn de behoeften van gezinnen de vertrekbasis voor actie en dienstverlening. Zo is in 1921 de Gezinsbond ontstaan. Veel grote gezinnen leefden in armoede en snakten naar een beter leven. Tijdens de crisisjaren die erop volgden, groeide de Gezinsbond enorm. Net als toen maken de vrijwilligers van nu het leven van gezinnen menselijker, betaalbaar en aangenamer. Ze geven mee een antwoord op de behoeften van gezinnen en de samenleving.

Door en door een vrijwilligersbeweging

Wat zou de Gezinsbond zijn zonder vrijwilligers? Op de provinciale pagina’s in deze ’Bond’ (pagina 27 tot 31) lees je waar onze vrijwilligers in afdelingen en gewesten allemaal mee bezig zijn. Heel populair zijn de tweedehandsbeurzen, maar ook vorming, opvoedingsondersteuning, uitstappen, ontmoeting, cultuur en gezinspolitieke actie behoren tot de kerntaken. Ook voor een veelzijdige service ben je bij de Gezinsbond aan het goeie adres. Denk maar aan kinderoppas, ouderengezelschapsdienst, kortingen met de lidkaart of de gezinsspaarkaart, de kortingskaart enzovoort.
Sommige leden denken dat het aanbod van de Gezinsbond georganiseerd wordt door betaalde krachten. Dat is niet zo! De Gezinsbond is immers een vrijwilligersbeweging. Meer dan dertienduizend vrijwilligers, een kleurrijke groep uit alle rangen en standen, halen het beste uit zichzelf om onze ruim tweehonderdtachtigduizend gezinnen ’blij te maken’. Ze worden daarbij bijgestaan door honderdvijftig beroepskrachten.

Tijd en geluk delen

Geluksboeken zijn dezer dagen populair. Geld en bezit maken alleen gelukkig als je er niet veel hebt. Meer inkomen levert niet evenredig meer geluk op, zo blijkt. Boven een bepaalde grens stijgt de gelukscurve niet meer, integendeel. Rijke mensen worden soms pas opnieuw gelukkig als ze hun bezit delen met anderen die weinig hebben. Vrijwilligers van de Gezinsbond worden financieel niet rijk van hun inzet. Maar als je tijd of bezit deelt met anderen, kan je zelfs gelukkiger worden dan diegene met wie je deelt. In het maken van tijd voor anderen zijn de bondsvrijwilligers uitermate sterk. ’Maak gezinnen blij’ luidt onze slogan. Als je anderen blij maakt, word je vanzelf ook blij.

We hebben vrijwilligers hard nodig

Familie en gezin worden als heel belangrijk beschouwd voor het verwerven van geluk. Met ’Maak gezinnen blij’ zitten vrijwilligers van de Gezinsbond dus goed. Het werk van vrijwilligers komt de leden van de Gezinsbond, zeker de gezinnen die het moeilijk hebben, ten goede. Een overheid die het goed voorheeft, waardeert en ondersteunt wat vrijwilligers doen.
We rekenen dan ook op een vrijwilligersvriendelijk beleid dat de drempels om vrijwilligerswerk te doen wegneemt.

Joost Vermeersch - Ondervoorzitter