Vorige persberichten

Voor alle gezinnen die door verlies zijn geraakt

Persbericht van 15 maart 2012

De Gezinsbond betuigt zijn oprecht medeleven met het verdriet van de achtentwintig Belgische en Nederlandse gezinnen die een kind of een familielid verloren in het busongeval in Zwitserland. Onze zorg gaat ook naar de gezinnen van de kinderen die het ongeval hebben overleefd en herstellen van de verwondingen.

De opluchting van deze ouders over de goede afloop voor hun kind wordt overstemd door het verdriet van kinderen die hun klasgenoten zullen missen en door het leed dat bevriende gezinnen treft. De Gezinsbond leeft mee met alle kinderen en ouders, opvoeders en scholen die in het hart zijn geraakt door deze schokkende gebeurtenis. De Gezinsbond denkt ook met bezorgdheid aan alle gezinnen die eerder met het sterven van een kind werden geconfronteerd. Door deze ramp worden de pijnlijke wonden waar ze dag na dag mee moeten leven, extra scherp voelbaar. Niets kan het verdriet en de pijn van mensen die een kind verloren wegnemen. We kunnen alleen onze verbondenheid laten voelen met het leed dat zoveel gezinnen en de scholen treft. In de hoop dat mensen in het medeleven van anderen een beetje veiligheid vinden om in deze dagen vol wanhoop het verdriet uit te houden.

De Gezinsbond dankt iedereen die het beste van zichzelf geeft om de gezinnen en de kinderen op te vangen en te begeleiden en allen die in grote betrokkenheid meewerken aan een klimaat van verbondenheid tussen de ouders en de schoolgemeenschappen.


De ouderkoepels KOOGO, GO! ouders en VCOV openden via www.ouderbetrokkenheid.be een register waar mensen hun medeleven kunnen betuigen, een initiatief dat de Gezinsbond zeker wil steunen.