Gezonde voeding voor iedereen!

Hoogtijd om werk te maken van gezonde voeding voor iedereen!

In een confronterend rapport roept de Belgische VN-rapporteur Olivier De Schutter de nationale regeringen op om dringend werk te maken van gezonde en duurzame voeding voor iedereen. Het recht op voedsel mag niet verengd worden tot een recht om niet te verhongeren, het gaat wereldwijd om het recht op een uitgebalanceerd en gezond dieet.

Ons voedselsysteem is disfunctioneel en maakt mensen massaal ziek.

  • Één op zeven mensen lijdt honger. 34 % van de kinderen in ontwikkelingslanden of 186 miljoen kinderen in totaal zijn te klein voor hun leeftijd, wat het meest voorkomende symptoom is voor chronische ondervoeding.
  • Een grote groep mensen, voornamelijk kinderen en vrouwen, hebben bovendien een tekort aan bepaalde voedingsbestanddelen zoals vitamine A, ijzer of bepaalde mineralen... Ook deze tekorten leiden vaak tot ziektes, mindere schoolprestaties, een lagere productiviteit en een vroegtijdig overlijden.
  • Ook de groep mensen die meer calorieën innemen dan ze nodig hebben, stijgt spectaculair. Overgewicht, obesitas en de bijhorende ziektes nemen catastrofale vormen aan. Meer 1,3 miljard mensen kampen vandaag met overgewicht of zijn obees. 2,8 miljoen mensen sterven er jaarlijks aan. Maar ook in arme landen is de toestand desastreus. Schattingen voor deze arme landen spreken over 5,1 miljoen doden vóór de leeftijd van 60 jaar ten gevolge van overgewicht tegen 2030.

Meer nog dan honger wordt zwaarlijvigheid het mondiale probleem. 65 % van de bevolking leeft nu in een land waar meer mensen sterven aan overgewicht dan aan ondergewicht. De rapporteur wijst erop dat we een obesitas bevorderende omgeving hebben gecreëerd en voedselsystemen hebben ontwikkeld die gezonde keuzes eerder belemmeren dan bevorderen.

De belastingbetaler betaalt driemaal voor een voedsel- en landbouwsysteem dat het recept inhoudt voor een ongezond leven. Hij betaalt mee aan subsidies waarmee ongezonde voeding met te veel zout, suiker en vetten, wordt geproduceerd, wat ten koste gaat van het goedkoper ter beschikking stellen van fruit en groenten. Hij betaalt voor de marketing die dezelfde industrie hanteert om de ongezonde producten aan de man te brengen. Ten slotte draait hij ook op voor de gezondheidskosten ten gevolge van slechte voedingsgewoonten.

Ongezonde voedingspatronen kunnen enkel doorbroken worden wanneer er een levensloopbenadering wordt gehanteerd waarbij het recht op passende, gezonde en voedzame voeding voor iedereen, van kindsbeen af, wordt gegarandeerd. Het gaat niet langer op om enkel de zwaarlijvige mensen met de vinger te wijzen. Overheden hebben de luxe niet meer om de verantwoordelijkheid door te spelen naar de voedingsindustrie en hen enkel vrijwillige richtlijnen op te leggen. Het landbouw- en voedselbeleid moeten dringend hervormd worden om op onze voedingsgewoonten in te spelen zodat ze een duurzaam voedingspatroon promoten.

De Schutter pleit ervoor dat elk land met een nationaal actieplan voor voeding voor de dag komt. In dit plan moeten er prioritair taksen geheven worden op ongezonde producten zoals frisdranken en junkfood en de reclame die hiervoor gemaakt wordt, moet de lokale voedselproductie gestimuleerd en landbouwsubsidies herbekeken worden, is er nood aan dwingende wetgeving aangaande reclame en marketing van voedingsproducten en dient gezonde voeding goedkoper gemaakt. Zolang junkfood betaalbaarder blijft dan gezonde producten zal het obesitasprobleem enkel verergeren, zeker bij de armere laag van de bevolking.

Lees hier het volledige rapport en de uitgebreide aanbevelingen.