Kort op de bal

11 mei 2012

Geen pensioen voor vierde maand ouderschapsverlof

Geen pensioen voor vierde maand ouderschapsverlof

Eind maart verlengde de federale regering het ouderschapsverlof met één maand. Goed nieuws dus, maar het was niet van harte. De regering werd daar namelijk toe verplicht door de Europese Commissie. Ouders van kinderen geboren na 8 maart 2012 hebben recht op vier maanden betaald ouderschapsverlof. Ouders van kinderen geboren vóór 8 maart hebben recht op een extra maand onbetaald ouderschapsverlof. Maar ouders die hun vierde maand verlof willen opnemen, moeten nog even geduld oefenen. Op dit moment kan de vierde maand ouderschapsverlof nog niet aangevraagd worden omdat het koninklijk besluit nog niet gepubliceerd is. De Raad van State moet immers nog zijn akkoord geven. Volgens informatie van het kabinet van minister van Werk Monica De Coninck zou dat in de komende weken in orde moeten komen.
Wie de vierde maand ouderschapsverlof wil opnemen, moet echter twee keer nadenken, zo blijkt. Zoals de zaken er nu voorstaan, zal die vierde maand immers niet meetellen voor de pensioenopbouw. Voor de eerste drie maanden is dat wel het geval. Dat is een verwarrende en ronduit oneerlijke situatie. Mensen die kiezen voor ouderschapsverlof worden zo in de val gelokt: ze
krijgen weliswaar verlof, maar op het einde van hun loopbaan volgt de rekening. Hoeft het gezegd dat het veelal de moeders zijn die deze maatregel gaan voelen bij hun pensioen. Moeders waarvan we nu al weten dat ze veel meer onderbroken loopbanen kennen, dikwijls deeltijds werken en vaker – als ze na hun pensioen alleen komen te staan – in armoede leven? Als de regering het meent met gendergelijkheid en met een goede combinatie van werk en gezin, moet ze het ouderschapsverlof – ocharme vier maanden per ouder per kind over een hele loopbaan – volledig gelijkstellen met het pensioen. Ouders die ouderschapsverlof willen opnemen voor hun jonge kinderen, raden we intussen aan te kiezen voor ’gemotiveerd tijdskrediet’, als ze dat kunnen. De pensioengelijkstelling geldt daar namelijk wel. Ten slotte nog een tip voor onze leden: wie toch per se ouderschapsverlof wil opnemen, maar geen recht heeft op een betaalde vierde maand, kan in bepaalde gevallen een aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid krijgen.

Studiedienst