Gezinsbond voor iedereen

Wist-je-dat …

… 9 % van de geboorten in Vlaanderen plaatsvindt in een kansarm gezin?
… 15 % van de Vlaamse bevolking een vreemde afkomst heeft?
… bij 33 % van de huwelijken minstens één van beide partners reeds gescheiden is?
… 27 % van de grootouders zorgt voor de opvang van kleine kinderen?

 

Gezinsbond voor iedereen

Met een Gezinsbond voor iedereen wil de Gezinsbond meer gezinnen bereiken en waarmaken waar ze eigenlijk al jaren voor staat: een bondgenoot en spreekbuis zijn voor alle gezinnen! Voor gezinnen die we goed kennen en vlot bereiken met onze werking, maar ook voor gezinnen die in armoede leven, een ander etnisch-culturele achtergrond hebben, nieuw samengestelde gezinnen en eenoudergezinnen …

Onze huidige samenleving is zeer divers en onze gezinnen zijn dat ook. Dat vraagt andere inzichten en een andere aanpak. Met een kritische blik op de eigen werking willen we afdelingen, gewesten en nationale structuren laten meestappen in een toekomstgericht denken en doen. Stap voor stap laten we onze organisatie verder evolueren naar wat ze uiteindelijk moet zijn: een Gezinsbond voor iedereen.

Onze aanpak

Via bewustmakingsacties en vorming willen we de verschillende geledingen van onze organisatie in beweging brengen.

Uit de programma’s van onze afdelingen zullen we goede voorbeelden uitlichten en bruikbare modellen uitwerken. We moedigen onze afdelingen aan om hun netwerk (verder) uit te breiden door bijvoorbeeld een samenwerking met het OCMW op te starten. Op die manier willen we zoveel mogelijk bondsafdelingen inspireren en ondersteunen om gezinnen in armoede, eenoudergezinnen, nieuw samengestelde gezinnen en gezinnen met een ander etnisch-culturele achtergrond te bereiken en te betrekken.

De bestrijding van kinderarmoede en de verlaging van het armoederisico moeten hoog op de beleidsagenda staan. Via gezinspolitieke voorstellen willen we onze solidaire stem in de samenleving versterken. Meer dan ooit streven we er ook naar om deze thematiek in het beleid en in de organisatiestructuur van de Gezinsbond in te bedden, opdat dit engagement de dagelijkse werking van de Gezinsbond blijvend zou beïnvloeden. Met een Gezinsbond voor iedereen willen we met zijn allen bouwen aan een samenleving die zorg  draagt voor het welzijn van iedereen, een samenleving waar ieder kind en elk gezin alle kansen krijgt.

 

Visie op diversiteit

Met een Gezinsbond voor iedereen vertrekken we niet van nul. In Antwerpen werken we met onze grootstedelijke afdelingen en de steun van de stad Antwerpen al meerdere jaren aan het toegankelijker maken van de Gezinsbond bij gezinnen met een ander etnisch-culturele achtergrond. Het project de Gezinsbond gaat divers en een Gezinsbond voor iedereen sloegen de handen in elkaar en schaarden zich samen achter één gezamenlijke visietekst.

 

Speelstraat in Neder-Over-Heembeek

Op 15 mei 2013 organiseerde de Gezinsbond in het kader van de Internationale Dag van het Gezin een speelstraat in Neder-Over-Heembeek. Tijdens deze dag wilde de organisatie haar rol als verdediger van alle gezinnen nog sterker onder de aandacht brengen.
Onze samenleving is veelkleurig en veelzijdig. Het is belangrijk dat ook het middenveld die diversiteit/verscheidenheid omarmt. Het middenveld speelt immers een belangrijke rol bij de organisatie van drempelverlagende activiteiten. De afdelingen en vrijwilligers van de Gezinsbond kunnen écht mee een verschil maken.
Op 15 mei 2013 reikten Algemeen Voorzitter Frans Schotte en Ingrid Lieten, minister van Armoedebestrijding symbolisch de sleutels aan voor een 'Gezinsbond én samenleving die toegankelijk is voor iedereen'.
De speelstraat was een initiatief van Afdeling Neder-Over-Heembeek en werd een succes. Meer dan 200 kinderen én ouders namen deel. Klik hier voor enkele sfeerbeelden. Beluister de reportage op Radio Gezinsbond.

Contactgegevens
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
T 02 507 88 37

Gezinsbond vzw
Gezinsbond voor iedereen
Troonstraat 125
1050 Brussel

Een Gezinsbond voor iedereen is ontstaan in samenwerking met CEDES en met steun van de Vlaamse Overheid.