Gezinspolitiek nieuws

Kinderbijslag voor elk kind

Volgens een nieuwe studie van het Antwerpse Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, uitgevoerd door professor Bea Cantillon, is de "Belgische kinderbijslag versleten". Omdat de bedragen de afgelopen decennia niet meer aan de welvaart werden aangepast, slaagt het kindergeld er niet in om de kosten van kinderen te dekken én om kinderarmoede te bestrijden. Vandaag groeit 17,1 procent van de kinderen in ons land op in een gezin met een inkomen onder de armoedegrens, een stijging met 2,1 procent tegenover 2005.
De Gezinsbond vindt ook dat het kinderbijslagstelsel herzien moet worden, maar niet met nog meer selectiviteit, zoals prof. Cantillon voorstelt. Kinderbijslag kan nu rekenen op een ruime solidariteit. Alle werkende Belgen - ook die met kinderen - dragen via de werkgeversbijdragen in de sociale zekerheid bij tot de financiering van het stelsel. Elk gezin krijgt dan ook kinderbijslag zolang de kinderen studeren. Die ruime solidariteit mag de overheid niet ondermijnen door de koek te verkleinen. Al wie kinderen opvoedt, investeert in de samenleving van morgen en dat moet ondersteund worden. Zomaar stellen dat wie werkt deze steun niet nodig heeft, is te kort door de bocht.
De kinderbijslag dient niet als compensatie voor de meeste sociale uitkeringen die onder de armoederisicodrempel blijven. Armoede komt het meest voor bij ouders zonder betaald werk. Kinderarmoede bestrijd je niet door de kinderbijslag selectiever te maken, maar wel door de uitkering van een gezinshoofd op te trekken naarmate de grootte van het gezin. Dat is een veel doeltreffender om de armste gezinnen financieel te helpen.

In 2014 wordt de kinderbijslag overgeheveld van het federale niveau naar de Gemeenschappen. Dat biedt Vlaanderen en Brussel een unieke kans om het stelsel te vereenvoudigen én de bedragen eindelijk welvaartsvast te maken. Maar niet om het stelsel af te slanken. Kinderbijslag moet een recht blijven van elk gezin. De bedragen moeten wel meegroeien met de leeftijd van het kind. Ook kinderen met een handicap verdienen meer bijslag.

Lees het volledige opiniestuk van de Gezinsbond hier.

Lees hier waarom de Gezinsbond de idee van een universele en inclusieve Vlaamse kinderbijslag blijft verdedigen.