Veilig online/cyberpesten

Onze kinderen veilig online

Kinderen zitten op steeds jongere leeftijd aan computer of tablet. Ouders zijn daarom het best goed op de hoogte hoe dat veilig kan. Tijdens deze vormingsavond kan je zelf zien hoe kinderen, jongeren en zelfs kleuters omgaan met internet. Wat vinden ze zo fantastisch aan surfen, gamen, chatten en netwerken?
Op een eenvoudige manier komen een aantal technische aspecten aan bod. Daarnaast gaat de aandacht vooral naar opvoedingstips. Je leert ook hoe je een chat of een profiel veilig instelt. Er zijn filmpjes over situaties thuis, bijv. over het bezoek aan ongeschikte sites, over het doorgeven van persoonlijke informatie of over het delen van een foto via internet.