Even voorstellen

De Gezinsbond is er voor jou!

bos2De Gezinsbond is pluralistisch en democratisch samengesteld en zet zich in voor alle gezinnen in Vlaanderen en Brussel.

We verdedigen de belangen van de gezinnen, los van religieuze, ideologische of politieke opvattingen en los van de samenstelling van het gezin (grote en jonge gezinnen, grootouders, gezinnen met veel of weinig kinderen, éénoudergezinnen, gehuwden of samenwonenden, nieuw samengestelde gezinnen, enz.).

Vanuit deze visie trachten we de Gezinsbond bereikbaar te maken voor alle gezinnen, ook de meest kwetsbare.

Kinderen komen bij ons op de eerste plaats. We ijveren voor blijvende erkenning en waardering van het gezin als hoeksteen van onze samenleving.

Onze werkterreinen: dienstverlening, sociaal-cultureel werk en verenigingsleven, gezinspolitieke acties.

De Gezinsbond kan rekenen op de steun van 273 000 leden-gezinnen, van 13 500 vrijwilligers in de bestuursorganen en +/-200 personeelsleden.

Doelstellingen en leden Beleidsstructuur en personeel Dochter- en zusterorganisaties

 

Contactgegevens:

Gezinsbond vzw, Troonstraat 125, 1050 Brussel
Ondernemingsnummer: BE 0406 605 192

Tel. 02 507 88 11 / Fax 02 511 90 65

Wil je ons via mail bereiken? Klik hier.

Onze kantoren zijn open van 9 uur tot 12.30 uur en van 13 uur tot 16.30 uur.

Op vrijdag tot 16 uur.