Dochter -en zusterorganisaties

Het Vlaams en Brussels Woningfonds van de Grote Gezinnen

De activiteiten van het Woningfonds van de Gezinnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn tweeledig: het verstrekken van woonleningen enerzijds en huurhulpverrichtingen anderzijds.

  • Het Vlaams Woningfonds komt tussen voor woningen in het Vlaams Gewest: bezoek de website
  • Het Brussels Woningfonds komt tussen voor woningen in het Brussels Gewest: bel 02 504 32 11 of surf naar de website 

Het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen 

Het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen te Brussel werd in 1960 opgericht door de Gezinsbond. Vandaag werkt dit centrum voor volwassenenonderwijs onafhankelijk, maar blijft het via vele contacten verbonden met de gezinsbeweging.

Het Hoger Instituut wil de interdisciplinaire studie over gezin en gezinsrelaties bevorderen met een divers aanbod van opleidingen. De driejarige hoger onderwijsopleiding gezinswetenschappen leidt tot een erkend diploma en opent de deur naar tewerkstelling in de brede welzijnssector. In de modulaire opleiding 'seniorenconsulentenvorming' leer je werken met en voor een actief burgerschap van senioren. Na vier modules behaal je een erkend diploma. Daarnaast kun je via kortlopende bijscholingen actuele kennis verwerven of je competenties verbeteren in gezinsondersteunende methodieken.

Verder stimuleert het Hoger Instituut het debat over en het onderzoek naar gezinnen, gezinsrelaties en de plaats van het gezin in de samenleving. Zij organiseert daartoe regelmatig forums en studiedagen en brengt diverse publicaties uit.

Voor meer informatie kan je terecht op de website van het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen.