Vorige persberichten

Garanties voor betaalbare basisvoorzieningen

Persbericht 17 oktober 2007 

Uitgerekend op 17 oktober, Internationale Dag van het Verzet tegen extreme armoede, worden gezinnen geconfronteerd met forse prijsstijgingen voor zowel water, gas, elektriciteit en voeding. De waterprijs gaat fors omhoog. Voor een gemiddeld verbruik, zal een gezin in de toekomst tot 150 euro meer betalen. Maar ook voor elektriciteit en gas zijn gevoelige prijsstijgingen aangekondigd, tot 30 euro voor stroom en 75 euro voor gas. Volgens cijfers van Test Aankoop zal voeding tot 140 euro meer kosten. Een gemiddeld gezin zal dus volgend jaar tot 400 euro extra moeten besteden. Voor een gezin dat het iets minder breed heeft dan gemiddeld, is dit een extra zware last!

Energie en water worden schaarse goederen, waar we allemaal zeer zorgvuldig mee moeten omspringen, daar is ook de Gezinsbond het mee eens. Maar energie en water zijn voor gezinnen ook basisvoorzieningen, die levensnoodzakelijk zijn. Dergelijke basisgoederen moeten betaalbaar blijven voor alle gezinnen. Voor heel veel gezinnen met kinderen zijn deze prijsstijgingen echte aanslagen op het gezinsbudget. De vrije elektriciteitsmarkt heeft nooit echt de prijsdalingen gerealiseerd die vooraf waren aangekondigd. Eind 2005 waren al 35.000 Vlaamse gezinnen wegens wanbetaling "gedropt" door hun elektriciteits­leverancier; en dat aantal blijft stijgen. Vaak kunnen deze gezinnen bij geen enkele leverancier meer terecht. Dit aantal dreigt door de aangekondigde prijsstijgingen nog verder toe te nemen.

De Gezinsbond meent dat het de taak is van de overheid om gezinnen met kinderen te vrijwaren van dergelijke ongebreidelde prijsstijgingen voor basis­voorzieningen. Gezinnen betalen vandaag al heel veel heffingen op water en energie. Deze middelen moeten efficiënt ingezet worden. De Gezinsbond vraagt garanties dat onmisbare verbruiksgoederen ook betaalbaar blijven, zonder verspilling in de hand te werken. De overheid moet de redelijkheid van prijs­stijgingen kunnen beoordelen en eventueel verwerpen. De Gezinsbond zet alle zeilen bij om in het prijsbeleid voor basisvoorzieningen systematisch een sociale correctie in te bouwen.