In het vizier

Vizier 27 juni 2008

Van You Tube tot Netlog: digitale communicatie en tieners


De grote vakantie staat voor de deur,  voor velen een tijd om naar uit te kijken. Sommige kinderen en jongeren zullen hun vrienden niet meer dagelijks terugzien en hen al snel missen… Dankzij de moderne multimedia (bloggen, chatten, sms-en, …) kunnen vrienden op afstand toch met elkaar in contact blijven en op de hoogte zijn van elkaars avonturen. Vooral tieners zouden die mogelijkheden nog moeilijk kunnen missen. Een leven zonder computer of gsm kunnen ze zich niet voorstellen.

Via mail, sms of chat onderhouden of verbreden jongeren de sociale netwerken die ze op school of in de jeugdbeweging uitbouwden. Velen zitten daarvoor uren aan hun computerscherm gekluisterd en zouden af en toe eens op pc-dieet moeten. Computer en gsm zijn ook vaak echte slaaprovers. Goede afspraken maken en kinderen en jongeren leren het gebruik van computer en gsm te doseren is dé boodschap voor ouders.

Surfen via GSM

Jongeren dienen goed te beseffen dat internet een publieke ruimte is waar iedereen toegang toe heeft. Het is belangrijk dat ze leren omgaan met risico’s en een soort net-etiquette  respecteren: wat je off-line niet doet, doe je ook niet online op internet of via gsm.
Internet geeft vaak een vals gevoel van anonimiteit. Dat gevoel kan nog versterkt worden als men via gsm op het internet inlogt. Gsm behoort immers echt tot de privésfeer van de jongeren.
Veel gsm’s zijn tegenwoordig ook toegangspoorten tot het internet. Het risico dat kinderen op die manier ook toegang krijgen tot websites die voor hen ongeschikt zijn, is dan bijna niet meer uit te sluiten. Filteren en blokkeren van ongeschikte websites lijkt vooral aangewezen bij jonge kinderen. Tieners zijn immers vaardig in het omzeilen van beveiligingssystemen.
De Gezinsbond pleit daarom voor meer controle op de leeftijd van de gebruiker. In sommige gevallen waarschuwen pop-ups al dat je op een website voor plus-achttien bent. Maar het duurt meestal niet lang voor jongeren snappen dat ze door de waarschuwing te ’weigeren’ toch toegang krijgen tot die websites.

Gezinsbond gaat gesprek aan met gsm-operatoren

Bestaande systemen die ouders toelaten om de toegang tot internet via gsm te blokkeren of te beperken tot positieve ruimtes op het internet, moeten beter bekend gemaakt worden. Daarnaast dient ook gezocht naar mogelijkheden om een lijst op te stellen met sites die ongeschikt zijn voor kinderen. Als ouder heb je vaak geen zicht op websites die schadelijk kunnen zijn. Voor die classificatie en het labelen van de sites dient een onafhankelijke instantie opgericht te worden. Dat systeem van ’parental control’ zou dan door elke mobiele operator gratis aangeboden moeten worden zodat de toegang tot websites op die zwarte lijst geblokkeerd kan worden.
Ook de overheid heeft hier een belangrijke taak en moet de mogelijkheden van de elektronische identiteitskaart optimaal benutten en promoten. De e-id maakt het mogelijk  om de toegang tot bepaalde sites te blokkeren voor minderjarigen en bepaalde chatrooms enkel toegankelijk te maken voor échte minderjarigen.
De Gezinsbond ziet de uitdagingen die de snelle evolutie van de media met zich meebrengt, en wil samen met ouders en jongeren, overheid en operatoren ijveren voor een positieve en kindvriendelijke aanpak.
We horen ook graag uw mening op http://gezinsforum.gezinsbond.be!