Vorige persberichten

Akkoord met gelijke basiskinderbijslag voor elk kind, niet ten koste van grote gezinnen

Persbericht 12 mei 2014

De meeste politieke partijen gaan ondertussen akkoord met een gelijke basiskinderbijslag voor elk kind ongeacht zijn rang in het gezin. De Gezinsbond heeft dit gelijkheidsprincipe bepleit, maar wil niet dat grotere gezinnen daar het slachtoffer van worden. Ons voorstel met een basiskinderbijslag van 158 euro aangevuld met substantieel hogere leeftijdsbijslagen bevat daarom een compensatietoeslag van 50 euro per maand voor elk kind van gezinnen met vier of meer kinderen.

Lees meer: Akkoord met gelijke basiskinderbijslag voor elk kind, niet ten koste van grote gezinnen

Derdebetalersregeling bij de huisarts, automatisch en voor iedereen!

Persbericht 27 februari 2014
De derdebetalersregeling blijft een belangrijke eis van de Gezinsbond, het Netwerk tegen Armoede, en het Vlaams Patiëntenplatform vzw. Deze regeling kan een antwoord bieden voor de steeds groter wordende groep mensen die gezondheidszorg uitstelt omwille van financiële redenen.  De Gezinsbond, het Netwerk tegen Armoede en het Vlaams Patiëntenplatform pleiten voor een automatische en algemene derdebetalersregeling bij de huisarts, om definitief komaf te maken met de discussie wie allemaal recht zou hebben op deze regeling.  In de toekomst is zo'n automatische derdebetalersregeling zelfs wenselijk binnen de volledige eerstelijnszorg.

Lees meer: Derdebetalersregeling bij de huisarts, automatisch en voor iedereen!

Controlestaat België maakt burgers monddood

Open brief 4 februari 2014
233,86 euro. Zo’n 200 schamele euro’s. Dat is het bedrag waarvoor de sociaal-culturele beweging Vredesactie morgen door het ministerie van Defensie voor de  rechtbank  wordt gesleept. Sterker nog: onze rechtstaat achtte het nodig om Vredesactie strafrechtelijk te vervolgen voor de correctionele rechtbank alsof ze een misdrijf hebben gepleegd.

Lees meer: Controlestaat België maakt burgers monddood

Beleidscongres GezINbegrepen

Persbericht 25 januari 2014
Op zaterdag 25 januari 2014 verzamelden 850 deelnemers voor het vijfjaarlijkse beleidscongres van de Gezinsbond, ditmaal in de Capitole te Gent. Onder de noemer “Als gezinsbeleid een paraplu was, wie staat er dan in de regen?” hebben we voorstellen uitgewerkt over een diverse waaier aan thema’s. De 850 deelnemers (vrijwilligers-leden van de Gezinsbond, stakeholders en politici) kregen een wervelend congres voorgeschoteld met veel boeiende sprekers, en optredens van Theater Stap. Hanne Decoutere van Het Journaal was onze gastvrouw.

Lees meer: Beleidscongres GezINbegrepen

Petitie terugbetaling psychotherapie

Persbericht 24 januari 2014
Op het congres “Gezinbegrepen” (25 januari 2014) lanceert de Gezinsbond een petitie die de terugbetaling vraagt van psychologische begeleiding en psychotherapie. 
De erkenning van de klinisch psychologen, orthopedagogen en psychotherapeuten is (bijna) geregeld in het parlement, waardoor patiënten een grotere kwaliteitsgarantie zullen krijgen.  

Lees meer: Petitie terugbetaling psychotherapie