Vorige persberichten

Kinderbijslag = universeel recht

Persbericht van 19 april 2013

Uit een grootschalig onderzoek naar de gevolgen van echtscheiding in Vlaanderen blijkt dat kinderen van gescheiden ouders minder kans maken op het behalen van een diploma hoger onderwijs. Vooral het armoederisico in eenoudergezinnen is hier een belangrijke achterliggende oorzaak.

Lees meer: Kinderbijslag = universeel recht

Kinderbijslag: geen debat zonder Gezinsbond

Persbericht vrijdag 3 mei : Kinderbijslag: geen debat zonder Gezinsbond

CD&V lanceerde met operatie Innesto een hele reeks voorstellen waarmee ze een antwoord wil bieden op de hedendaagse uitdagingen. De ambitie is om gezinnen de ruimte te geven. Dit uitgangspunt kunnen wij als Gezinsbond toejuichen. De partij wil nu een dialoog opstarten over deze voorstellen met haar leden, lokale afdelingen en zelfs met gans Vlaanderen. De Gezinsbond wil die dialoog met CD&V aangaan. Ook wij hebben heel wat ideeën over het versterken van gezinnen die het debat zeker kunnen verrijken.

Lees meer: Kinderbijslag: geen debat zonder Gezinsbond

Wetgeving met ruimte voor dialoog

Persbericht maandag 25 maart 2013 - Erfeniskwesties

 

Ieder van ons wordt vroeg of laat geconfronteerd met het overlijden van een naaste. En komt vervolgens terecht in een labyrint van emoties en admini­stra­tieve verplichtingen. Al te vaak verdwalen mensen hierin door een gebrek aan voor­bereiding. Families raken in onmin met elkaar, door wat de verdeling te­weeg­brengt. Geld en goed blijven in vele ge­zinnen taboe, tot het te laat is voor een open gesprek. Daarom breekt de Gezinsbond een lans voor dialoog in het erfrecht: nu praten kan helpen voor later.

Lees meer: Wetgeving met ruimte voor dialoog

Tien jaar Gezinsspaarkaart

De Gezinsbond lanceert de wedstrijd 'Een kaart voor een kaart'

 

 

Verjaren, dat is taart eten, cadeautjes krijgen, vrienden uitnodigen… en kaartjes ontvangen! Speciaal voor 10 jaar gezinsspaarkaart organiseert de Gezinsbond de wedstrijd: ‘Een kaart voor een kaart’.

Lees meer: Tien jaar Gezinsspaarkaart

Gezinsbond tegen inkomenskoppeling kinderbijslagen

Persbericht van 20 maart 2007

Op het laatste themaweekend van zijn legislatuur besliste de Ministerraad in Leuven op voorstel van de Waalse socialisten om eenoudergezinnen vanaf juni 2007 méér kinderbijslag te geven. Althans sommige eenoudergezinnen. Om deze hogere kinderbijslag te krijgen mag de ouder echter maximaal 1.740,15 euro per maand verdienen. Ruim 62.000 kinderen krijgen naar schatting vanaf juni maandelijks 20 euro meer basiskinderbijslag. Budgettaire impact: ongeveer 15 miljoen euro per jaar.
De maatregel past in het kader van de armoedebestrijding. Recente studies toonden immers aan dat 15 procent van alle Belgen in armoede leeft. Vooral eenoudergezinnen hebben een verhoogd risico om in de armoede terecht te komen.

Dit idee van de PS komt plots uit de lucht gevallen en past niet in de visie van de Gezinsbond en evenmin in zijn streven naar een eenheidsstelsel met kinderbijslag als recht van het kind.

Lees meer: Gezinsbond tegen inkomenskoppeling kinderbijslagen