Vorige persberichten

Concrete invulling van gezinsvriendelijke beloften

Persbericht van 18 maart 2008 

Gezinsvriendelijke principes verankerd in regeerakkoord, nu doorgaan met concrete invulling!

De Gezinsbond ziet zich gesteund door het principieel akkoord dat vannacht werd bereikt door de federale regeringsonderhandelaars. De regering Leterme I engageert zich daarbij tot het opwaarderen en welvaartsvast maken van de kinderbijslagen en het bestendigen en uitbreiden van de ‘schoolpremie' tot een ‘dertiende maand'. De regering voorziet tevens een systeem van tijdsparen voor werknemers, met de bedoeling werk en privéleven beter te kunnen combineren.  

Over de bijhorende cijfers heeft men helaas geen duidelijkheid kunnen scheppen. De gezinsbeweging hoopt en verwacht dat deze principiële engagementen zich in een precieze meerjarenbegroting zullen vertalen in concrete maatregelen en budgettaire keuzes.

Lees meer: Concrete invulling van gezinsvriendelijke beloften

Kinderen van de rekening?

Persbericht van 14 april 2008

België is de trieste koploper in zelfmoord bij jongeren. Voor de Gezinsbond is dit signaal ronduit alarmerend. Hoe kan dit gebeuren in ons welvarend land?

Die vraag wordt beantwoord met tal van analyses. Hulpverleners vragen een dringende oplossing voor de lange wachtlijsten binnen de geestelijke gezondheidszorg. Aan scholen wordt gevraagd om het onderwerp zelfmoord bij jongeren bespreekbaar te maken. Niet het praten over, maar het zwijgen over depressie en zelfmoord lokt wanhoopsdaden uit.

Lees meer: Kinderen van de rekening?

Automatische toekenning school- en studietoelagen

Persbericht van 17 april 2008

Uit steekproeven blijkt dat niet iedereen die recht heeft op een studietoelage deze ook aanvraagt. Bij een automatische toekenning zullen alle rechthebbenden de school- en studietoelage ook werkelijk ontvangen. Deze automatisering is sinds jaar en dag een eis van de Gezinsbond en andere sociale organisaties verenigd in het Platform Studietoelagen. Het lijkt er op dat deze eis binnenkort wordt gerealiseerd.

In een interview met het ledenblad ‘de Bond' van 18 april 2008 licht de Afdeling Studietoelagen van het Departement Onderwijs een voorstel tot automatische toekenning toe.

Lees meer: Automatische toekenning school- en studietoelagen

Recht op antwoord

kleine hondGezinsbond reageert op artikel ‘Scheiden heeft een prijskaartje', verschenen in De Standaard van 19 mei 2008.

 

 

 

 

Met interesse lazen we in De Standaard van maandag 19 mei jl. de artikelen onder de hoofdtitel "Scheiden heeft een prijskaartje".

In het artikel "Onderhoudsgeld (laten) berekenen" stelt advocaat Arvid De Smet dat in onze onderhoudsgeldcalculator geen rekening wordt gehouden met het feit dat een tweede en elk volgend kind steeds minder kost, en daardoor uitkomt op onrealistisch hoge bedragen.

Hier past toch een wederwoord. Volgens ons kosten immers alle kinderen quasi evenveel. In onze studie "Kosten van kinderen" vinden we weliswaar een aantal schaalvoordelen voor grote gezinnen maar ook een aantal schaalnadelen.

Lees meer: Recht op antwoord

Levensduurte gestegen?

Persbericht van 4 juli 2008 

Laat kinderbijslagen volgen!  

Voor wie vandaag kinderen opvoedt, wordt het leven extra duurder en wordt de uitholling van het gezinsbudget nog bijkomend versterkt.

Door het ontbreken van welvaartsvaste aanpassingen verloren de kinderbijslagen meer dan 40 % aan koopkracht. Vandaag is er niet alleen nood aan een inhaalbeweging, maar ook en vooral aan een structurele maatregel die de kinderbijslagen blijvend welvaartsvast maakt.

Voor de Gezinsbond was en is dit een topprioriteit, die uiteindelijk ook in het regeerakkoord werd ingeschreven.

Lees meer: Levensduurte gestegen?