...die voor je opkomt

Gezinsbeleid

De Gezinsbond levert het hele jaar hard werk om jouw rechten als gezin te waarborgen. Wij kloppen regelmatig bij de overheden aan wanneer er dossiers op tafel liggen rond kinderbijslag, belastingen, gezin en werk, verkeersveiligheid, kinderopvang, onderwijs, consumptie en zoveel meer. Telkens vragen we ons af hoe de beleidsmaatregelen eruit moeten zien opdat ze gezinnen ten goede komen. Het antwoord op die vraag vormt de kern van onze adviezen en standpunten. Wij hebben bij de uitwerking van onze standpunten en eisen slechts één doel voor ogen: de leefwereld van onze gezinnen verrijken, verbeteren en versterken. Het lobbywerk kunnen wij mede dankzij jouw lidmaatschap doen, en hoe meer leden wij vertegenwoordigen, hoe meer impact ons lobbywerk heeft bij het beleid (ministers, parlementairen...).

Heb je interesse om lid te worden van de Gezinsbond? Klik hier.