Verkiezingen 2014

De Gezinsbond heeft n.a.v. de verkiezingen op 25 mei 2014 zijn memoranda opgesteld.

Voor het Federaal memorandum: klik hier.

Voor het Vlaams memorandum: klik hier.

Voor het Brussels memorandum: klik hier.

Voor het Europees memorandum: klik hier. Uw Europese stem maakt het verschil: klik hier voor het artikel uit De Bond.

De Gezinsbond peilt naar de plannen van de verschillende politieke partijen. We stelden de Vlaamse partijen die nu in het parlement zetelen en overal in Vlaanderen opkomen, een aantal vragen over thema's die voor gezinnen belangrijk zijn en publiceren deze antwoorden in De Bond.

Wat zeggen de partijen over mantelzorg, basisgezondheidszorg en luchtkwaliteitthematische verloven, de buitenschoolse kinderopvang en de kinderbijslag; kosten in onderwijs, uitwerking globaal leerzorgkader, uitval op school?

Evaluatie Vlaamse beleidsbrieven en federale beleidsnota's

De Gezinsbond onderwierp de Vlaamse beleidsbrieven en federale beleidsnota's 2014 aan een kritische evaluatie.

Evaluatie Vlaamse beleidsbrieven 2014: klik hier

Evaluatie federale beleidsnota's 2014: klik hier.

Evaluatie Vlaamse beleidsnota's

De evaluatie van de Beleidsnota's van het Vlaams Parlement 2009-2014 is het resultaat van een kritische, maar positieve lezing van de Beleidsnota's van diverse Vlaamse ministers met de "gezinsbril" op.

Gezinstoets 2009-2014: klik hier

Verkiezingen 2012

gezinsbond_duim_spandoek_kleinNaar aanleiding van de lokale verkiezingen op 14 oktober 2012 geeft de Gezinsbond tips aan de hernieuwde gemeentebesturen om hun gemeente gezinsvriendelijker te maken. Basismemorandum 2012: klik hier.