Evaluatie Vlaams regeerakkoord

De Gezinsbond onderwierp het Vlaams regeerakkoord aan een kritische evaluatie. Klik hier voor deze evaluatie.

Verkiezingen 2014

De Gezinsbond heeft n.a.v. de verkiezingen op 25 mei 2014 zijn Federaal, Vlaams, Brussels en Europees memorandum opgesteld.

Uw Europese stem maakt het verschil: klik hier voor het artikel uit De Bond en lees hier wie pleitbezorger voor gezinnen in Europa is.

De Gezinsbond peilde naar de plannen van de verschillende politieke partijen voor de verkiezingen. We stelden de Vlaamse partijen die toen in het parlement zetelden en overal in Vlaanderen opkwamen, een aantal vragen over thema's die voor gezinnen belangrijk zijn en publiceerden deze antwoorden in De Bond.

Wat zegden de partijen over mantelzorg, basisgezondheidszorg en luchtkwaliteitthematische verloven, de buitenschoolse kinderopvang en de kinderbijslag; kosten in onderwijs, uitwerking globaal leerzorgkader, uitval op school; bemiddeling en familierechtbank, internet is basisrecht, gezinsvriendelijke personenbelasting; verwerven van een eigen woning en de vrije rijbegeleiding?

 

 Geproduceerd met financiële steun van het Life+ programma van DG Milieu van de Europese Commissie

Evaluatie Vlaamse beleidsbrieven en federale beleidsnota's

De Gezinsbond onderwierp de Vlaamse beleidsbrieven en federale beleidsnota's 2014 aan een kritische evaluatie.

Evaluatie Vlaamse beleidsbrieven 2014: klik hier

Evaluatie federale beleidsnota's 2014: klik hier.

Evaluatie Vlaamse beleidsnota's

De evaluatie van de Beleidsnota's van het Vlaams Parlement 2009-2014 is het resultaat van een kritische, maar positieve lezing van de Beleidsnota's van diverse Vlaamse ministers met de "gezinsbril" op.

Gezinstoets 2009-2014: klik hier

Verkiezingen 2012

gezinsbond_duim_spandoek_kleinNaar aanleiding van de lokale verkiezingen op 14 oktober 2012 geeft de Gezinsbond tips aan de hernieuwde gemeentebesturen om hun gemeente gezinsvriendelijker te maken. Basismemorandum 2012: klik hier.