Charter voor Gezinsvriendelijke Onderneming

De Gezinsbond wil ondernemingen en organisaties stimuleren om actief te werken aan een gezinsvriendelijk klimaat op de werkvloer. Daarom heeft de Gezinsbond een Charter voor een Gezinsvriendelijke Onderneming uitgewerkt.

Om door de Gezinsbond erkend te worden als een gezinsvriendelijk bedrijf, is het nodig dat de bedrijfsleiding (CEO of directie van het bedrijf én een vertegenwoordiger van het personeel) dit Charter ondertekent en zich zo bereid verklaart de waarden en principes van het Charter te onderschrijven en toe te passen.

Printvriendelijke versie (PDF) van het Charter: klik hier.

Lijst van ondernemingen die het Charter ondertekenden: klik hier.

In 2012 werkte de Gezinsbond mee aan een publicatie over de gezinsvriendelijke werkvloer in openbare besturen: lees meer.

 

Historiek van het Charter

De Gezinsbond en Unizo hielden samen een grootschalige bevraging onder hun leden over de combinatie werk en gezin. We hebben knelpunten, oplossingen en wensen gedetecteerd, en daaruit aanbevelingen voor beleid en werkvloer ontwikkeld. Op 28 april 2009 stelden Unizo en de Gezinsbond op een persconferentie de resultaten van de enquête en de gezamelijke aanbevelingen voor. Uit de enquête van Unizo en de Gezinsbond kwam naar voren dat de combinatie van werk en gezin een moeilijke maar belangrijke uitdaging is voor ondernemers en werknemers. Unizo en de Gezinsbond wilden zelf de handschoen opnemen en acties ondernemen om de werkvloer meer gezinsvriendelijk te maken.
Veel is mogelijk als de werkgever en werknemers via een sociale dialoog op bedrijfsniveau een evenwicht kunnen vinden tussen noden van bedrijf en gezin. In vele bedrijven gebeurt dit al, andere bedrijven hebben nog stimulansen nodig. Dit kan aan de hand van bestaande instrumenten en goede voorbeelden, maar ook de overheid kan bedrijven belonen die actief werken aan een gezinsvriendelijk bedrijf. 

De Gezinsbond ontwikkelde als ondersteunend instrument het Charter voor een Gezinsvriendelijke Onderneming.

Ook zelfstandige ondernemers hebben nood aan maatregelen die de combinatie tussen hun onderneming en hun gezin verbeteren. Behoud van de zondagsrust en de wettelijke openingsuren, dienstencheques voor aanvullende kinderopvang, sensibilisering over het thema ‘gezin en werk' opnemen in het advies aan startende ondernemers en een aangepaste vorm van thematisch verlof voor ondernemers zijn hierbij onze belangrijkste aanbevelingen.