15 mei - Dag van het Gezin

Aandacht voor kwetsbare gezinnen met kinderen


De Gezinsbond grijpt 15 mei, de Internationale Dag van het Gezin, aan om zijn rol als verdediger van ALLE gezinnen nog sterker onder de aandacht te brengen. Met het project ‘Gezinsbond voor iedereen’ ijveren wij voor meer sociale interactie, ook met de meest kwetsbare gezinnen. Tijdens ’De Speelstraat’ reikten Frans Schotte, algemeen voorzitter van de Gezinsbond en Ingrid Lieten, minister van Armoedebestrijding, symbolisch de sleutels aan die kunnen leiden tot een ‘Gezinsbond én een samenleving die toegankelijk is voor iedereen’.

Frans Schotte: “Onze samenleving is veelkleurig en veelzijdig. Het middenveld kan een belangrijke rol spelen om die diversiteit en verscheidenheid te omarmen. De Gezinsbond wil in haar dagelijkse werking nog meer inspelen op die diversiteit en blijkt daarvoor in een uitgelezen positie te verkeren. Zo bezochten 1.823 bezoekers uit kansengroepen de tournee van het Reuzenhuis in Leuven, Genk, Brugge en Antwerpen. Dat betekent 10 % van het totaal aantal bezoekers (19.300). En de cijfers voor Gent hebben we nog niet. Het publiek voor het Reuzenhuis was zeer divers gaande van armoedeorganisaties en welzijnsschakels tot inloopteams enzovoort.” 
Het project ‘Gezinsbond voor iedereen’ wordt samen met vormingsorganisatie CEDES en met de steun van minister Lieten uitgewerkt. Ingrid Lieten: “Ik heb geen moment getwijfeld om dit initiatief te ondersteunen net omwille van het bereik en de impact van een organisatie als de Gezinsbond. Mensen uit hun sociaal isolement halen, blijft een grote uitdaging en hierin kunnen organisaties als de Gezinsbond een zeer belangrijke rol spelen. We moeten ernaar streven dat alle gezinnen op een evenwaardige manier kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Met dit project heeft de Gezinsbond er zich expliciet toe geëngageerd om gezinnen te sensibiliseren die het vandaag moeilijk hebben en hen bewust te maken van hun kansen en mogelijkheden.”

Heel wat gezinnen hebben het moeilijk om de dagelijkse eindjes aan mekaar te knopen. 1 op 10 kinderen in Vlaanderen wordt in armoede geboren. Ook voor hen is deel uitmaken van de samenleving erg belangrijk. De Gezinsbond kan via zijn lokale afdelingen een sleutelrol spelen in de aanpak van kinderarmoede. Er is een bewustmakingsproces aan de gang rond armoede en diversiteit en onze vele vrijwilligers kunnen hier écht mee het verschil maken. We willen onze activiteiten zo laagdrempelig mogelijk maken en een samenwerking aangaan met armoedeorganisaties, welzijnsschakels enzovoort maar ook met het OCMW omdat zij ons kunnen leiden naar kwetsbare gezinnen.

De Speelstraat, georganiseerd door afdeling Neder-Over-Heembeek, is een mooi voorbeeld van hoe we alle lagen van de bevolking kunnen bereiken. Bij de uitwerking werd bewust gekozen voor een laagdrempelige aanpak. De inkom was gratis, iedereen was welkom. Bovendien konden ouders en kinderen hier écht samen buiten spelen. Spelen én ruimte om te spelen is immers een recht voor alle kinderen.