Vlaamse projecten voor eenoudergezinnen in het kader van armoedebestrijding

In 2011 leeft één op tien van de kinderen onder de 12 jaar in Vlaanderen bij een alleenstaande moeder; 1,5% van de kinderen woont bij een alleenstaande vader. Deze kinderen lopen een hoger risico op armoede dan kinderen in tweeoudergezinnen. In het kader van haar armoedebeleid ondersteunt de Vlaamse overheid daarom een aantal vrouwenorganisaties om een werking voor eenoudergezinnen op te starten.

Eenoudergezinnen komen jaar na jaar in onderzoeken naar voren als de groep die het meeste risico loopt om in armoede terecht te komen. Dat werd ook bevestigd in het laatste jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting: 1 op 5 eenoudergezinnen loopt vandaag het risico  om in armoede verzeild te geraken. We zien bijvoorbeeld dat slechts bij iets meer dan de helft van de kinderen onder de drie jaar die leven bij een alleenstaande moeder, hun moeder een betaalde baan heeft.

Vlaams minister van Armoedebestrijding Ingrid Lieten geeft daarom steun aan vrouwenorganisaties die een werking rond eenoudergezinnen opzetten. Intussen zijn er al enkele mooie projecten opgestart. Goede voorbeelden om de problematiek aan te pakken, vinden we onder andere in Wervik bij de pamperbank en de educatieve speelhoek Kierewiet en in Mechelen op de trefdag voor alleenstaande ouders.

Om tegemoet te komen aan de financiële noden en het maatschappelijk isolement waar veel alleenstaande mama's vandaag in terechtkomen, zette VIVA SVV in Wervik samen met enkele partners een Pamperbank op poten en bouwden ze in een buurthuis in een kansarme buurt een educatieve speelhoek voor jonge kinderen uit kwetsbare gezinnen. Verschillende partners waaronder het consultatiebureau van Kind en Gezin, de Gezinsbond, het OCMW, de voedselbedeling, enz. zorgen voor toeleiding. Vrijwilligers krijgen in een vorming extra info over het omgaan met kansarmen en personen uit andere culturen. Dit project heeft zowel een sociaal-educatieve als een financiële component.

De uitbouw van een educatieve speelhoek voor jonge kinderen en moeders uit kwetsbare gezinnen bevordert kansen op verschillende punten:

  • Vaak zijn deze gezinnen niet bekend met de meerwaarde van spelen. De speelcultuur en de materialen die aanwezig zijn in de speelhoek stimuleren ook het kind ook om te ontdekken.
  • Bovendien werkt de speelhoek stimulerend op het vlak van netwerkvorming. De toegang tot de speelhoek is laagdrempelig. Terwijl moeders er kennis maken met vrijwilligers en andere moeders, kunnen de kinderen er met andere kinderen spelen.
  • Daarnaast werkt de speelhoek ook kansenbevorderend op materieel vlak, aangezien er een mogelijkheid is om speelgoed te ontlenen en naar huis mee te nemen voor enkele weken. Kleine kinderen krijgen de kans om thuis in de eigen omgeving kennis te maken met nieuwe materialen.
  • De speelhoek zal ook kansenbevorderend werken op vlak van gezondheid, verzorging en opvoeding voor maatschappelijk kwetsbare kinderen omdat moeders via de speelhoek op een laagdrempelige manier hun kennis op vlak van gezondheid, verzorging, opvoeding en andere gezinsthema's zullen kunnen uitbreiden. In hun ontmoeting en gesprekken met andere ouders en in de educatieve praatgroepen rond die thema's krijgen ouders meer kansen om hun vragen en ervaringen rond die thema's te delen.
  • De hechting tussen moeder en kind wordt bevorderd door het samen spelen. Een kwalitatieve ouder-kind relatie is belangrijk voor het welbevinden van het kind.
  • Werken via speelgoed biedt ook de mogelijkheid om roldoorbrekende, gendergerelateerde thema's aan bod te laten komen.

Wat de Pamperbank betreft, wordt gezorgd dat er een aanbod is op verscheidene punten in de gemeente. De luiers worden opgehaald en volgens grootte gesorteerd door de vrijwilligers en in pakjes per 25 stuks per maat verpakt. De pakketjes worden verkocht aan de prijs van €1.

Ook Femma kreeg geld om hun eenouderwerking uit te bouwen. Zij organiseerden vorige zomer een heuse trefdag voor alleenstaande moeders en hun kinderen in De Nekker in Mechelen. En met succes, zoals je kan zien in dit filmpje.