Actie ondernemen tegen hormoonverstoorders

Druk op de Europese Commissie neemt toe om actie te ondernemen tegen hormoonverstoorders

Na het Europees Parlement heeft nu ook het Franse Parlement een rapport gepubliceerd waarin het bij de Europese Unie aandringt om maatregelen te nemen tegen hormoonverstoorders. Het rapport stelt dat de volksgezondheid wordt bedreigd door de schadelijke effecten van hormoonverstoorders, wat zal leiden tot stijgende ziektekosten in de toekomst. Ook in Frankrijk rijst de vraag aan de Europese Commissie om een nieuwe strategie over hormoonverstoorders (EDC's) uit te brengen waarin onder andere een definitie voor hormoonverstorende stoffen vastgelegd moet worden.

In 2013 riep het Europees Parlement de Europese Commissie op tot efficiënte maatregelen om de gezondheid van mens en dier tegen EDC's te beschermen. In de toelichting bij de resolutie is verder te lezen:

"Voor kinderen, jongeren en vrouwen in de vruchtbare leeftijd, groepen die gekenmerkt worden door een snelle ontwikkeling, is een hormonaal evenwicht van wezenlijk belang. Om die reden moeten zij extra beschermd worden tegen blootstelling aan hormoonontregelaars. De samenleving moet ook aan haar kwetsbaarste leden voldoende veiligheid bieden".

In haar antwoord op de resolutie zei de rapporteur voor het Europese Parlement Asa Westlund:

"Ons rapport toont duidelijk dat het tijd is voor coherente beleidsmaatregelen. We beschikken weliswaar niet over alle antwoorden, maar we weten voldoende om deze stoffen te reguleren in overeenstemming met het voorzorgbeginsel".

Het Europees Parlement stelt dan ook in haar resolutie dat de Europese Commissie de huidige wetgeving betreffende hormoonverstoorders moet herzien vóór juni 2015 of dat een nieuwe wetgeving wordt voorgesteld, waarbij vooral aandacht moet gaan naar kwetsbare groepen zoals zwangere vrouwen, kinderen en jongeren.

Er is weinig geweten over de lange-termijneffecten van bepaalde stoffen op de gezondheid, en al zeker niet over de effecten van 'cocktails' van bepaalde stoffen in ons lichaam. Het gebrek aan kennis is groot: van de ongeveer 100.000 chemicaliën op de Europese markt is slechts een fractie onderzocht. Methodieken zijn nodig om de toxiciteit van chemicaliën sneller vast te stellen. Wetenschappelijk onderzoek naar hormoonverstorende stoffen staat nog in de kinderschoenen, maar de stoffen worden nu al in verband gebracht met diverse ziektes en aandoeningen, waaronder:

een verminderde fertiliteit bij mannen; een abnormale ontwikkeling van geslachtsorganen, vooral bij jongens; vroegtijdige borstontwikkeling bij meisjes; diverse types kanker, zoals  borst- en prostaatkanker; obesitas en diabetes; Alzheimer en Parkinson.

Vandaar dat ook bij ons aandacht wordt gevraagd voor deze problematiek. Eind februari heeft Childproof een standpunt over hormoonverstoorders aangenomen. Childproof is een interdisciplinair forum opgericht door de Gezinsbond en het OIVO met als doel de leefomgeving en gezondheid van kinderen te verbeteren. Childproof roept de nationale en Europese politiek dan ook onder andere op om:

  • Europese criteria te ontwikkelen om EDC's te identificeren, waarbij er rekening wordt gehouden met de specifieke kwetsbaarheid van jonge en ongeboren kinderen voor zelfs al zeer lage concentraties van deze stoffen.
  • Alle EDC's te identificeren en uit te bannen, vooral bij producten waar kinderen en zwangere vrouwen mee in contact komen.
  • Indicatoren te ontwikkelen om de blootstelling van kwetsbare groepen (prenatale en postnatale kinderen) aan EDC's te meten.
  • In beleidsmaatregelen m.b.t. EDC's rekening te houden met het feit dat prenatale en postnatale kinderen het gevoeligst zijn voor de effecten van hormoonontregelaars.
  • Zolang EDC's nog aanwezig zijn in producten moeten consumenten worden geïnformeerd over de gezondheidsrisico's van hormoonontregelaars, zodat zij met kennis van zaken keuzes kunnen maken en hun gedrag en levensstijl kunnen aanpassen. Informatiecampagnes dienen in het bijzonder op de meest kwetsbare groepen te focussen (bv. informatiecampagne die zich tot zwangere vrouwen richt).

Daarnaast is de Gezinsbond samen met WECF (Women in Europe for a Common Future) en PAN-Europe (Pesticides Action Network Europa) in juli een LIFE+ project gestart, genaamd CHILDPROTECT. LIFE+ projecten worden gefinancierd door het Directoraat Generaal Milieu van de Europese Commissie. De komende drie jaar zal de Gezinsbond beleidsmakers, bedrijven en consumenten bewust maken van de problematiek van hormoonverstorende stoffen voor kinderen in onze leefomgeving. CHILDPROTECT past daarmee heel goed binnen het kader van het door de Gezinsbond gelanceerde concept 'kindnorm' waarin we onder andere pleiten voor veilige en gezonde product- en milieunormen voor de meest kwetsbare groep binnen de samenleving, onze kinderen.

10 maart 2014