Gezinskrant 'De Bond'

Waar staat de Gezinsbond voor en welke gezinspolitieke standpunten vertolkt de beweging namens de gezinnen in Vlaanderen?

Dat kun je om de veertien dagen lezen in de gezinskrant ‘De Bond'. De rubriek ‘In het vizier' belicht iedere keer een gezinspolitiek thema vanuit de bondsvisie.

Ook nodigt deze rubriek de lezer geregeld uit tot ruimere maatschappelijke beschouwingen. ‘Kort op de bal' brengt dan weer korte reflecties bij actuele gebeurtenissen.

Daarbij gaat het onder meer over realisaties waar de Gezinsbond mee toe bijgedragen heeft of waarvoor de gezinsbeweging gestreden heeft.

Ook houdt deze rubriek de lezer wakker door beleidsmaatregelen kritisch te bevragen of te becom­mentariëren.

Deze rubriek heeft al vaker druk op de ketel gezet van de politiek, soms door te blijven hameren op eenzelfde strijdpunt of te wijzen op tegenstrijdigheden en eerder gemaakte beloftes.

Af en toe maakt ‘Kort op de bal' ook een maatschappelijke kanttekening bij gezins-(on)vriendelijke evoluties.

We verwijzen je graag door naar onze publicaties.