Consumentenwerking

De Consumentenwerking heeft de belangrijke taak om het gezin als consument te beschermen en voor te lichten. Ook het mee bepalen van de consumentenpolitiek behoort tot het takenpakket van de Consumentenwerking, een erkende consumentenorganisatie.

Goed kopen is een kunst! De consument is op zijn taak weinig of niet voorbereid. Hij heeft behoefte aan informatie om een beter marktoverzicht te krijgen, nieuwe producten te leren kennen en de reclame te doorzien, zodat hij bij aankoop een ‘bewuste' keuze kan maken.

Daarom worden in plaatselijke afdelingen van de Gezinsbond voorlichting gegeven over warenkennis, gezonde voeding, reglementering en worden er prijsvergelijkingen gemaakt.

De thema's voor 2014 zijn: 'Sparen voor en door onze kinderen', 'Eerste hulp? Poepsimpel', 'Olie en azijn (warenvergelijking)', 'Erven en schenken, nu praten over later', 'Uit de keuken van mijn kindertijd. Kermis', 'Budgetkoken' (kookles), 'Europa: vloek of zegen?'.

Consumenten kunnen ook persoonlijk advies krijgen over consumentenproblemen en kunnen bij de dienst aankloppen in geval van klachten.

Erven en schenken, nu praten over later

Het is niet altijd een prettige gedachte maar de dood maakt nu eenmaal deel uit van het leven.  Bijna iedereen krijgt ooit eens te maken met erven en nalatenschappen.

Je kan dan ook best even stilstaan bij de ‘financiële’ gevolgen voor de partner, kinderen en geliefden die achterblijven. Aan de hand van concrete voorbeelden worden verschillende scenario’s met de gevolgen toegelicht. En vooral: welke mogelijkheden heb je om dit onderwerp bespreekbaar te maken en zo potentiële conflicten te vermijden? 

Met de steun van de Koning Boudewijn Stichting en de Nationale Loterij. 

De voordracht wordt gegeven door mevr. Anouk Moors (Mediv/ViaBemiddeling) en mevr. Liliane Gepts (Het Huis van de Erfenis).

DATA 

Deinze                  10 september

Laakdal                  15 oktober

Ruisbroek               16 oktober

Veurne                   5 november 

Lokeren                 13 november

Borgloon                19 november

Riemst-Voeren       10 december

Het gezinskasboek

Soms heb je geen idee waar al je zuurverdiende euro’s op het einde van de maand naartoe zijn! Om dat te achterhalen en om een evenwichtig  huishoudbudget samen te stellen, kun je gebruik maken van het gezinskasboek. In dit kasboek kan je maandelijks alle inkomsten en uitgaven noteren. Zo krijg je een gedetailleerd beeld en zie je waaraan je je euro’s besteedt.

Het gezinskasboek is ingedeeld volgens het kalenderjaar, maar het maakt op zich niet uit bij welke maand je start.

Je ontvangt een exemplaar door 4,50 euro over te schrijven op rekeningnummer BE 72 0012 6706 4116 met vermelding ‘kasboek’. Bij afhaling betaal je 3,80 euro.

Gezond ontbijten

familiekipGezinsbond zet de gezinnen terug aan de ontbijttafel

Slechts twintig procent van onze jongeren neemt regelmatig een ontbijt. Eén op zes ontbijt nooit en bij de volwassenen is het niet veel beter. Buitenhuis werkende ouders hebben 's ochtends weinig tijd, kinderen happen snel in een koek of nemen een zakje chips in de hand… Kortom, de 'ontbijtcultuur' dreigt te verwijderen. En daar wil de Gezinsbond graag verandering in brengen.

Sinds 2000 organiseert de Gezinsbond de Ontbijt je fit-actie. Tijdens een dergelijk ontbijt komen gemiddeld 250 leden samen voor een gezellig ontbijt in de bondsafdeling. Diëtisten bespreken per tafel het ontbijtgedrag van het gezin. Hierbij is er aandacht voor het voeding- en sociale gezinsaspect van een ontbijt als gezonde start van een school- of werkdag en komt ook het luikje beweging aan bod. Via 760 ontbijten bereikten we tot op heden ongeveer 180.000 deelnemers. 

In 2014 staan opnieuw tal van ontbijten op het programma. Elk ontbijt wordt begeleid door professionele diëtistes. Op sommige locaties is er kinderanimatie voorzien en ook 'meer bewegen' komt aan bod.

Meer informatie bij de Consumentenwerking op het telefoonnummer 02 507 88 99.
Voor meer informatie over de Ontbijt je fit-actie kan je ook terecht op www.ontbijtjefit.be

Waar en wanneer?

 

Lees meer: Gezond ontbijten