Veilig online/cyberpesten

Onze kinderen veilig online

Kinderen zitten op steeds jongere leeftijd aan computer of tablet. Ouders zijn daarom het best goed op de hoogte hoe dat veilig kan. Tijdens deze vormingsavond kan je zelf zien hoe kinderen, jongeren en zelfs kleuters omgaan met internet. Wat vinden ze zo fantastisch aan surfen, gamen, chatten en netwerken?
Op een eenvoudige manier komen een aantal technische aspecten aan bod. Daarnaast gaat de aandacht vooral naar opvoedingstips. Je leert ook hoe je een chat of een profiel veilig instelt. Er zijn filmpjes over situaties thuis, bijv. over het bezoek aan ongeschikte sites, over het doorgeven van persoonlijke informatie of over het delen van een foto via internet.

 

Cyberpesten ... pesten in een modern jasje

cyberpesten

Ook deze vorming over cyberpesten is gericht op de praktijk en biedt veel voorbeelden en filmpjes.

Ouders maken zich vaak zorgen over cyberpesten. Komt het vaak voor? Welke vorm kan het aannemen? Hoe gaan cyberpestkoppen te werk?
Maar vooral: hoe kunnen we onze kinderen helpen om cyberpesten te voorkomen of te verhelpen? Wat moet ik doen als mijn kind belaagd wordt door een cyberpester? En wat als hij zelf een pestkop is?

 

 Eigen website

De Gezinsbond en Child Focus maakten een eigen website over 'veilig online'. Klik hier om naar deze website te gaan met heel wat info, opvoedingstips, antwoorden op vragen en filmpjes over 'Onze kinderen veilig online' en over 'Cyberpesten'.

Volgende activiteiten