Skip Navigation LinksGezinsbond > Gezinspolitiek > Beleidsintenties

Beleidsintenties

​Ministers maken beleidsnota's en -brieven waarin ze hun intenties en strategische keuzes bekendmaken. Ze leggen prioriteiten voor een ganse legislatuur, maar ook voor elk regeringsjaar.

De studiedienst van de Gezinsbond zet zijn "gezinsbril" op om deze beleidsnota's en -brieven te evalueren. Onze eigen standpunten zijn het toetsingskader. Wij hebben daarbij één doel voor ogen: beleidsmaatregelen moeten gezinsvriendelijk zijn.

Evaluatie van de jaarlijkse beleidsnota's en -brieven:

Evaluatie van de beleidsnota's voor de ganse legislatuur: