Skip Navigation LinksGezinsbond > Gezinspolitiek > Beleidsproject

Beleidsproject

Wat?

Onze maatschappij verandert voortdurend. De Gezinsbond gaat mee op zoek naar antwoorden op grote nieuwe uitdagingen. Om de vijf jaar bundelen we onze voorstellen en visie in een Beleidsproject. Dat vormt de leidraad voor de gezinspolitieke werking en actie van de gezinsorganisatie.

Hoe? 

Een Beleidsproject komt tot stand mede dankzij de inbreng van onze vrijwilligers en leden. Zij nemen in de voorbereiding deel aan bevragingen, focusgroepen, trefmomenten. De studiedienst is de 'motor' van het Beleidsproject.   

2014

In ons Beleidsproject 'GezINbegrepen' concentreren we ons op de noden van gezinnen die tot nu toe nog teveel onder de radar blijven: werkstress, leefomgeving en gezondheid, goed wonen voor ouderen, tot je recht komen in de zorg, financiële geletterdheid en groeikansen van kinderen.

2008

Ook ons Beleidsproject 'Zuurstof voor gezinnen' is nog altijd richtinggevend voor onze gezinspolitieke actie.