Skip Navigation LinksGezinsbond > Gezinspolitiek > Charter voor een Gezinsvriendelijke Onderneming

Charter voor een Gezinsvriendelijke Onderneming

​Een gezinsvriendelijke werkvloer voor iedereen is voor de Gezinsbond een belangrijk streefdoel. Met ons Charter willen wij ondernemingen en organisaties zoveel mogelijk stimuleren om actief te werken aan een gezinsvriendelijk klimaat op hun werkvloer.

Wanneer is een onderneming gezinsvriendelijk? Lees ons charter
Wie heeft ons Charter al ondertekend?
Hoe kwam ons Charter tot stand?

Wil jouw onderneming het Charter ondertekenen?
Laat het Charter ondertekenen en bezorg een kopie aan studiedienst@gezinsbond.be. Wij voegen jouw onderneming toe aan de lijst van ondertekenaars.

De federale regering wil langere loopbanen haalbaarder maken door werk 'werkbaarder' te maken. De vakbonden en werkgevers zijn sinds juni 2015 op vraag van federaal minister van Werk Kris Peeters bezig met een denkproces over hoe meer mensen werkbaar werk kunnen krijgen. Nu heeft maar één op twee werknemers werk dat motiveert en kansen geeft om bij te leren, dat je zonder problematische stress kan uitvoeren en met een evenwichtige werk-privébalans, kortom: 'werkbaar-werk'. Dat moet beter.

Ook de Gezinsbond heeft concrete voorstellen voor werkbaar werk.

Meer informatie: lutgard.vrints@gezinsbond.be of 02 507 88 02