Skip Navigation LinksGezinsbond > Gezinspolitiek > Childproof

Childproof

Childproof is een interdisciplinair platform van verschillende middenveldorganisaties, bezorgde wetenschappers en artsen en wordt gecoördineerd door de Gezinsbond. Samen buigen wij ons over de veiligheid en de gezondheid van kinderen en werken wij aan het concept kindnorm. Wij  doen daarbij beleidsvoorstellen en aanbevelingen in het kader van concrete dossiers.

Childproof is van mening dat kinderen de maatstaf moeten zijn waarop maatregelen worden afgestemd, de kindnorm, omdat zij het kwetsbaarst zijn. Deze visie gaat hand in hand met het 'design for all' principe: als de zwakste schakel de benchmark is, dan profiteren alle groepen in de samenleving.

Contactpersoon: danielle.van.kalmthout@gezinsbond.be - T 02-507.88.76 (ma, di en do)​

 

Actie ondernemen tegen hormoonverstoorders

Blootstelling aan hormoonverstorende stoffen bedreigt de volksgezondheid. Tot die schokkende conclusie kwam de Wereldgezondheidsraad al in 2012. Zij waarschuwde dat wereldwijd werd nagelaten om de oorzaken van hormoongerelateerde ziekten en stoornissen doeltreffend aan te pakken. Steeds meer elementen wijzen erop dat zogenaamde hormoonverstoorders (endocrine disrupting chemicals of afgekort EDC's) hierin een rol spelen. Zij worden in verband gebracht met vroegtijdige borstontwikkeling bij meisjes, toenemende onvruchtbaarheid, obesitas en diabetes, stoornissen in het immuunsysteem,  borst-, prostaat- en andere kankers. Typisch voor EDC's is dat ze op een heel bijzondere manier schadelijk zijn tijdens specifieke fasen van de menselijke ontwikkeling, voornamelijk wanneer de meeste weefsels zich nog aan het vormen zijn. Dit betekent dat kinderen in de baarmoeder, jonge kinderen en pubers bijzonder kwetsbaar zijn voor hun impact. Vandaag treffen we heel wat hormoonverstoorders aan in onze omgeving en in alledaagse producten zoals voedselverpakkingen, speelgoed, tandpasta, elektronica en verzorgingsproducten. Tot dusver werden hormoonverstorende eigenschappen aangetroffen bij zo'n 800 chemische stoffen. Dit is waarschijnlijk slechts het topje van de ijsberg.
Bekijk ook de uitzending over hormoonverstoorders van Panorama (2015).
Childproof nam volgend standpunt in: 

Childproof en de Gezinsbond willen ook consumenten en in het bijzonder (toekomstige) ouders informeren waarom het zo belangrijk is de blootstelling aan EDC’s te beperken en hoe je dit kan aanpakken. Je leest er alles over in de publicatie: Focus op hormoonverstoorders. Is een samenleving zonder mogelijk? (maart 2017)

Tips voor zwangere vrouwen: "Bescherm je baby, beperk hormoonverstoorders". Download hier de Nederlandstalige of Franstalige versie van deze informatiebrochure.

Tips over verzorgingsproducten en cosmetica.

 

Transitie naar een gezondere wereld voor onze kinderen

Expertengroep Childproof van de Gezinsbond stelde haar alternatief actieplan CEHAP voor op een conferentie op dinsdag 14 maart 2017 bij Vleva. De focus ligt op luchtvervuiling, hormoonverstoorders en milieuongelijkheid. Childproof is van mening dat een milieugezondheidsactieplan specifiek voor kinderen kan bijdragen om hen beter te beschermen. 

Programma - Persbericht - Actieplan - Actionplan - Ondertekenaars actieplan - Artikel De Bond 17 maart 2017

PPT-presentaties van de sprekers op de conferentie:

Dr. Dorota Jarosinska - Prof. Dr. Catherine Bouland - Prof. Tina Kold Jensen - Corinne Mandin


Persberichten 

Persbericht 14 juni 2017: Childproof teleurgesteld over resultaten internationale conferentie Wereldgezondheidsorganisatie. "Nood aan een ambitieus milieugezondheidsplan voor kinderen."


Actie ondernemen voor een betere luchtkwaliteit

Het is niet goed gesteld met onze luchtkwaliteit, zeker als het gaat om fijnstof (PM) en stikstofdioxide (NO2). Vooral kinderen zijn daar extra gevoelig voor. Zij reageren anders dan volwassenen op luchtvervuiling. Een kind is lichamelijk nog volop in ontwikkeling en ademt per kg lichaamsgewicht 50 % meer lucht(vervuiling) in. Ook hun natuurlijke weerstand tegen agressieve stoffen is nog niet optimaal. Bovendien spelen en sporten kinderen vaker buiten waarbij ze meer vervuilde lucht inademen. Bij ongeboren kinderen kan dit leiden tot verminderde longontwikkeling en een verhoogd risico op wiegendood. Kinderen hebben, zeker in steden, een verhoogde kans op ademhalingsproblemen. Op langere termijn ook hartziekten, ziekten aan het zenuwstelsel, het voortplantingssysteem en kanker. Luchtvervuiling ligt buiten de individuele verantwoordelijkheid. Als ouder heb je geen andere keuze dan je naar de overheden te richten om het belang van schone lucht te benadrukken. 
Childproof nam volgende standpunten in: