Skip Navigation LinksGezinsbond > Gezinspolitiek > Gezinsconferentie

Gezinsconferentie

De Gezinsconferentie is een initiatief van Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid Gezin Jo Vandeurzen. Al tweemaal hebben de Gezinsbond, Kind en Gezin en het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen de handen in elkaar geslagen voor de organisatie van deze conferentie op de Dag van het Gezin.

Conferentie 2014

Op 15 mei 2014, stond in de voormiddag het Vlaamse gezinsbeleid centraal. Met drie thema's op de agenda: materiële ondersteuning van gezinnen, de combinatie gezin, werk en zorg en de ondersteuning van gezinsrelaties. In de namiddag stond het lokale gezinsbeleid in de kijker. Lokaal gezinsbeleid wordt steeds belangrijker. Gemeenten kunnen een eigen beleid uitstippelen, en ze spelen ook een rol in het gezinsbeleid van de Vlaamse overheid. Hoe vullen zij dit in en wat zijn de drempels en opportuniteiten die zich voordoen?

In het uitvoerig verslag kan je de bevindingen van de experten over het Vlaams gezinsbeleid en de conclusies uit het onderzoek naar lokaal gezinsbeleid lezen. Drie opiniemakers bieden ons ook hun visie over hoe de overheid gezinnen beter kan ondersteunen. Ook gezinnen komen aan het woord, zij beleven immers dagdagelijks het gezinsbeleid. Via een online bevraging verzamelden we hun meningen.

Lees hier het verslag.

Conferentie rond jonge kinderen - De toekomst is jong

Op 6 oktober 2016 organiseert Kind en Gezin een conferentie rond jonge kinderen. De Gezinsbond werkt mee aan de voorbereiding en zal ook actief deelnemen aan de conferentie.

Ben je benieuwd hoe het participatief traject naar deze conferentie vorm krijgt en wil je ontdekken rond welke thema’s de 4 werkgroepen aan de slag gaan? De toekomst is jong