Skip Navigation LinksGezinsbond > Gezinspolitiek > Kinderrechten

Kinderrechten

De Gezinsbond waakt mee over de rechten van de kinderen in Vlaanderen en België. Rechten die ze beschermen, een stem geven en ervoor zorgen dat ze gezond kunnen opgroeien en ontwikkelen. Wij zijn lid van de Kinderrechtencoalitie, een netwerk van 28 niet-gouvernementele kinderrechtenorganisaties. Samen zien we toe op de naleving van het IVRK (Internationaal Verdag inzake de Rechten van het Kind). Links: www.kinderrechtencoalitie.be - www.unicef.be - www.planbelgie.be

Wat zegt de Gezinsbond over?

Recht op een eigen mening: kinderen moeten kunnen meepraten en verantwoordelijkheid opnemen over zaken die passen bij hun leeftijd. Ze kunnen niet over alles zelf beslissen, maar we moeten hun stem horen en rekening houden met hun gevoelens.
Onze standpunten: minderjarigenfamilierechtbank - vluchtelingen Links: www.awel.be - www.kinderrechtswinkel.be - www.kinderrechten.be

Recht op gezondheidszorg en gezonde voeding: kinderen hebben recht op een gezond leven. Dat betekent ook voorkomen dat kinderen ziek worden door luchtvervuiling of schadelijke stoffen in speelgoed, eten of drinken.
Onze standpunten: hormoonverstorende stoffen - geestelijke gezondheidszorg Links: www.gezinsbond.be/kindnorm - www.gezinsbond.be/childproof - www.ontbijtjefit.be - www.gezondopvoeden.be

Recht op een gezin: kinderen hebben recht om op te groeien bij hun ouders en zij hebben het recht om hun kinderen op te voeden.
Onze standpunten: meemoeders - zorgouderschap - ouderlijk gezag - vluchtelingen

Recht op onderwijs en gelijke behandeling: kinderen moeten dezelfde kansen krijgen ongeacht hun geslacht, huidskleur of geloof. Kinderen met een beperking hebben vaak bijzondere zorgen nodig. Een aantal scholen en jeugdbewegingen doen al aan inclusie en laten hen samen met de andere kinderen leren en spelen. Ons basisonderwijs is gratis, maar ook secundair en hoger onderwijs moeten betaalbaar zijn.
Onze standpunten: etiketjes - onderwijskosten - vluchtelingen Links: www.inclusiefonderwijs.be - www.crefi.be/vakanties - www.onderwijsvlaanderen.be

Recht op informatie en privacy: kinderen hebben recht op informatie aangepast aan hun leeftijd. Ze beseffen ook niet altijd dat je ook online veel over jezelf vertelt aan personen die je niet kent. Dat kan gevaarlijk zijn. Ouders kunnen hun kinderen helpen om veilig te surfen en te chatten.
Onze standpunten: computervaardigheden - pesten Links: www.veiligonline.be - www.clicksafe.be

Recht op bescherming tegen uitbuiting en geweld: kinderen hebben recht op bescherming tegen álle vormen van misbruik.
Onze standpunten: vluchtelingen Links: www.gezinsbond.be/opvoeding - www.kindermishandeling.be

Recht op vrije tijd: kinderen hebben recht om te spelen. Spel en ontspanning zijn immers noodzakelijk voor een gezonde ontwikkeling van kinderen.
Onze standpunten: GAS - lawaaioverlast Links: www.afya.be - www.goegespeeld.be