Skip Navigation LinksGezinsbond > Gezinspolitiek > "Gezinstijd na de geboorte, mag het?"

"Gezinstijd na de geboorte, mag het?"

Uit een bevraging van de Gezinsbond bij meer dan 6.000 jonge ouders begin dit jaar, blijkt dat de moederschapsrust en het geboorteverlof nu veel te kort zijn. Op 10 juni, net vóór Vaderdag, brachten wij experten samen op een studiedag. We vroegen hen hun licht te werpen op onze resultaten, met een boeiend debat tot gevolg.

Er zijn veel motieven voor méér tijd

Moeders willen langer thuis kunnen blijven om langer borstvoeding te kunnen geven omwille van de positieve effecten op de gezondheid van de baby. Indien mogelijk nemen ze extra verlof, aansluitend op de moederschapsrust. Maar er zijn nog andere redenen: nog geen plek in de kinderopvang, ouders hebben meer tijd nodig om een band op te bouwen met de baby, emotionele weerstand om jonge baby's toe te vertrouwen aan de opvang­… Tot slot zijn er ook medische redenen vroeg­geboorte, complicaties tijdens de zwangerschap of bij de geboorte, postnatale depressie…

Voordelen voor gezin én samenleving

Prof. Dr. Gyselaers van de Universiteit Hasselt en gynaecoloog aan het ziekenhuis Oost-Limburg, benadrukte de gezondheidswinsten voor het kind én de moeder van langer borstvoeding geven. Prof. Verbruggen van de KU Leuven toonde aan dat zes maanden moederschapsrust geen automatisch nadelig effect heeft op de carrière van vrouwen, maar net voordelen heeft voor hun positie op de arbeidsmarkt. Meerdere malen kwam de stelling aan bod dat een langere moederschapsrust en langer geboorteverlof niet alleen in het voordeel is van het gezin, maar van de hele samenleving. Ook de Nederlandstalige Vrouwenraad en het Instituut voor Gelijke Kansen pleiten voor méér moederschapsrust en geboorteverlof. Zij gaan zelfs nog iets verder dan de Gezinsbond in hun voorstellen en willen het geboorte­verlof verplicht maken. Kind en Gezin benadrukte in het panelgesprek het belang van het perspectief van het kind: de ontwikkeling van een kind kan enkel gebeuren in relatie tot zijn ouders. Investeren in meer tijd voor jonge kinde­ren verdient zich dubbel en dik terug. Kind en Gezin pleit daarom voor een gezinspakket aan verlofmaatregelen waarbij beide ouders hun verantwoordelijkheid nemen. Tot slot pleitte ook het ACV voor langer verlof rond de geboorte, maar een verplichting van het geboorteverlof vinden ze nog wat voorbarig. Ze spreken liever over faciliteren dan over verplichten. De vertegenwoordiger van Unizo wees op de grote kosten van een verlenging. Verschillende andere sprekers wezen dan weer op de kosten van de relatief korte verloven die er vandaag zijn: enerzijds medische kosten omwille van gezondheids­problemen bij moeders en baby's en anderzijds economische kosten omwille van de lagere arbeidsmarkt­participatie van vrouwen. Langere verloven brengen niet alleen kos­ten met zich mee, maar ook kostenbesparingen.

De Gezinsbond zal zijn voorstel om de moederschapsrust voor alle mama's te verlengen tot 6 maanden en het geboorteverlof tot 4 weken met veel overtuiging verdedigen.

E-dossier "Verlof rond de geboorte van een kind. Ervaringen van jonge ouders

Meer info: gezinspolitiek@gezinsbond.be of tel 02 507 88 77