Skip Navigation LinksGezinsbond > Gezinspolitiek > Verkiezingen

Verkiezingen

Als er verkiezingen op komst zijn, laat de Gezinsbond zeker van zich horen. In memoranda schuiven we naar de toekomstige beleidsmakers onze prioriteiten op alle gezinsrelevante beleidsdomeinen naar voren.

Algemene principes van onze memoranda: naar een sociaal, rechtvaardig en toekomstgericht beleid. Een beleid dat aandacht geeft aan alle gezinnen, alle gezinsleden, in alle levensfasen.​