Skip Navigation LinksGezinsbond > Gezinspolitiek > Acties

Dag van het Gezin 2017

DAG VAN HET GEZIN 2017

VAKANTIEOPVANG

WAT ERVAREN OUDERS, WAT KAN BETER?

Op 15 mei, de internationale Dag van het Gezin voerden we actie voor voldoende, betaalbare en kwaliteitsvolle vakantieopvang. Met succes!
De Commissie Welzijn van het Vlaams parlement heeft uitgebreid gedebatteerd over de resultaten van onze bevraging over vakantieopvang en de urgentie van onze conclusies benadrukt. Het langverwachte decreet over de opvang en vrije tijd van schoolkinderen zou kortelings ingediend worden in het Vlaams parlement. Lees hier het verslag van de commissievergadering.