Skip Navigation LinksGezinsbond > Publicaties > Andere > Kosten van kinderen: mijn kind, duur kind?!

Kosten van kinderen: mijn kind, duur kind?!

​In 2004 actualiseerde de Gezinsbond zijn studie over kosten van kinderen en bracht deze uit in een publicatie "Mijn kind, duur kind?!".

Welke zijn de kosten van kinderen?

Wij actualiseren maandelijks de gemiddelde minimumkost van een kind.

Gemiddelde maandelijkse minimumkost van kinderen
Gemiddelde maandelijkse minimumkost volgens leeftijd
Overzicht studiekosten
Belastingvoordeel voor kinderen ten laste
Belastingvoordeel voor kinderen ten laste bij fiscaal co-ouderschap
Overzichtsschema netto bestaansmiddelen om als kind ten laste te blijven
Belastingvoordeel aftrek onderhoudsbijdragen

Meer info: yves.coemans@gezinsbond.be of T 02-507.88.75 (niet op woensdag)