Skip Navigation LinksGezinsbond > Persberichten

Persberichten

Persbericht 15 juni 2017

"Voer ouderschapsplan in bij alle vormen van scheiding"

De Gezinsbond vraagt de invoering van een ouderschapsplan bij de scheiding van ouders, zowel voor gehuwden als wettelijk en feitelijk samenwonenden. In zo'n plan maken ouders onderling en in samenspraak met hun kinderen duidelijke afspraken over onder meer de verblijfsregeling, informatie-uitwisseling, zorg- en opvoedingstaken en onderhoudsbijdragen. "Volwassenen kunnen immers altijd ex-partners worden, maar nooit ex-ouders", zegt Manu Keirse, gezinspolitiek secretaris van de Gezinsbond.

Lees meer: Gezinsbond vraagt verplicht ouderschapsplan bij scheiding


Persbericht 14 juni 2017

"Nood aan een ambitieus milieugezondheidsplan voor kinderen"

Morgen eindigt in het Tsjechische Ostrava de 6de Ministeriële Conferentie over milieu en gezondheid van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Childproof betreurt dat de internationale focus op de bescherming van kinderen én het streven naar gezamenlijke en concrete doelstellingen wordt verlaten door de deelnemende landen. Het expertenplatform, dat gecoördineerd wordt door de Gezinsbond, verwacht nu dat België op zijn minst een ambitieus nationaal actieplan uitwerkt tegen eind volgend jaar, met extra aandacht voor kinderen.

Lees meer: Childproof teleurgesteld over resultaten internationale conferentie Wereldgezondheidsorganisatie


Persbericht 6 juni 2017

"20 dagen geboorteverlof, ook voor zelfstandigen"

20 dagen verlof voor vaders en meemoeders na de geboorte van een kind, ongeacht hun statuut en zonder inkomensverlies. De Vrouwenraad en de Gezinsbond lanceren een online petitie om hun eisen inzake geboorteverlof kracht bij te zetten. "In het verleden bleek uit verschillende onderzoeken dat een overgroot deel van de bevolking voorstander is van meer geboorteverlof. Met deze petitie willen we de druk op de regering verhogen om daar nu eindelijk werk van te maken", zeggen Magda De Meyer, voorzitter van de Vrouwenraad, en Manu Keirse, gezinspolitiek secretaris van de Gezinsbond.

Lees meer: Vrouwenraad en Gezinsbond lanceren petitie voor uitbreiding van verlof voor jonge vaders en meemoeders


Persbericht 1 juni 2017

Jongeren online: ouders tasten in het duister

Ouders hebben heel weinig zicht op het online risicogedrag van hun kinderen en worstelen met de vraag hoe ze hiermee om moeten gaan. Dat blijkt uit het unieke gezinsonderzoek 'Jongeren Online!' van de Odisee-hogeschool en de Universiteit Antwerpen. De Gezinsbond en Child Focus lanceren daarom een volledig vernieuwd vormingspakket 'Veilig Online' voor verenigingen, scholen en individuele ouders.

Lees meer: Gezinsbond en Child Focus lanceren nieuw vormingspakket voor ouders


Persbericht 18 mei 2017

"Wegwerken pensioenval is niet voldoende"

De Gezinsbond is kritisch over de aangekondigde maatregelen van minister van Financiën Johan Van Overtveldt. "We zijn tevreden dat een hoger bruto pensioen nooit meer kan leiden tot een lager netto pensioen. Maar de hervorming gaat niet ver genoeg. Ze leidt in bepaalde gevallen nog altijd tot verarming of verlies van koopkracht. Dat is en blijft onrechtvaardig."

Lees meer: Hoger bruto pensioen moet netto altijd meer opbrengen

 

Persbericht 15 mei 2017

Zeven op de tien ouders hebben stress over opvang tijdens de vakantie

94 % van de ouders gaat in de vakantieperiodes op zoek naar geschikte opvang voor zijn kinderen. Bij 7 op de 10 leidt dat tot heel wat stress. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Gezinsbond publiceert op de internationale 'Dag van het Gezin'. Tegelijkertijd wordt een online spel gelanceerd dat de moeilijkheden rond kinderopvang illustreert en handige tips meegeeft.

Lees meer: Gezinsbond publiceert onderzoek over vakantieopvang en lanceert spel met handige tips.