Skip Navigation LinksGezinsbond > Persberichten

Persberichten

Persbericht 6 september 2017

1 op 5 voelt zich hulpeloos in de digitale samenleving

De digitale kloof splijt onze samenleving: meer dan de helft van de Belgen wil liever nog meer online kunnen regelen, terwijl een derde terug meer papier wil gebruiken. Een op de vijf geeft toe dat ze verloren lopen in de digitale samenleving en dat dit hen ronduit stresseert. In onze snel digitaliserende samenleving dreigt voor deze groep uitsluiting. Naar aanleiding van de Wereldalfabetiseringsdag op 8 september vragen de Gezinsbond, OKRA en La Ligue Des Familles dringend meer sensibilisering en informatie vanwege de overheid om het groeiend risico op digitale ongeletterdheid aan te pakken.

Lees meer: Dringend nood aan meer sensibilisering, informatie en opleiding


Persbericht 2 augustus 2017

Ruim 9 op 10 gezinnen kiezen bijna dagelijks voor verse maaltijd

Gezinnen willen graag gezond eten. Ze letten op de samenstelling en herkomst van hun voeding en kiezen zo veel mogelijk voor verse producten maaltijden. Toch lopen ze verloren in de jungle van gezondheidsclaims, reclameboodschappen en ingewikkelde etiketten. De Gezinsbond vraagt daarom dat de overheid werk maakt van een coherent beleid rond gezonde voeding, met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren. Strengere regels voor de voedingsindustrie en reclamesector dringen zich op.

Lees meer: Meerderheid wil gezond eten maar ziet door de bomen het bos niet meer

 

Persbericht 3 juli 2017

Gezinsbond: "Niet besparen op geestelijke gezondheidszorg"

De Gezinsbond is verontrust over de beslissing van minister van Volksgezondheid Maggie De Block om het personeelsbudget in de dagpsychiatrie voor jongeren te halveren. "Wij vragen met klem dat het bespaarde geld opnieuw geïnvesteerd wordt in geestelijke gezondheidszorg ", zegt Manu Keirse, gezinspolitiek secretaris van de Gezinsbond.

Lees meer: "Niet besparen op geestelijke gezondheidszorg"


 

Persbericht 29 juni 2017

"Voer derdebetalersregeling bij huisarts in voor iedereen"

Laat iedereen die naar de huisarts gaat alleen nog het remgeld betalen, in plaats van te werken met het terugbetalingssysteem via de mutualiteiten. Dat vragen het Netwerk tegen Armoede, het Vlaams Patiëntenplatform en de Gezinsbond.

Lees meer: Gezinsbond: "Voer derdebetalersregeling bij huisarts in voor iedereen"


 

Persbericht 15 juni 2017

"Verplicht ouderschapsplan bij alle vormen van scheiding"

De Gezinsbond vraagt de invoering van een ouderschapsplan bij de scheiding van ouders, zowel voor gehuwden als wettelijk en feitelijk samenwonenden. In zo'n plan maken ouders onderling en in samenspraak met hun kinderen duidelijke afspraken over onder meer de verblijfsregeling, informatie-uitwisseling, zorg- en opvoedingstaken en onderhoudsbijdragen. "Volwassenen kunnen immers altijd ex-partners worden, maar nooit ex-ouders", zegt Manu Keirse, gezinspolitiek secretaris van de Gezinsbond.

Lees meer: Gezinsbond vraagt verplicht ouderschapsplan bij scheiding


 

Persbericht 14 juni 2017

"Nood aan een ambitieus milieugezondheidsplan voor kinderen"

Morgen eindigt in het Tsjechische Ostrava de 6de Ministeriële Conferentie over milieu en gezondheid van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Childproof betreurt dat de internationale focus op de bescherming van kinderen én het streven naar gezamenlijke en concrete doelstellingen wordt verlaten door de deelnemende landen. Het expertenplatform, dat gecoördineerd wordt door de Gezinsbond, verwacht nu dat België op zijn minst een ambitieus nationaal actieplan uitwerkt tegen eind volgend jaar, met extra aandacht voor kinderen.

Lees meer: Childproof teleurgesteld over resultaten internationale conferentie Wereldgezondheidsorganisatie